Gemeente Olst-Wijhe heeft woningbouwplannen op locatie Tellegen in Wijhe

Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan de gemeente Olst-Wijhe. Het college van B&W besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en zoekt een partij om het gebied opnieuw in te richten. De gemeente vindt het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met het verkoopproces. Niet alleen vanwege de woningschaarste, maar ook om de kans op sociale onveiligheid op deze locatie te verkleinen. Wat er de komende tijd met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Daar hoopt de gemeente over niet al te lange tijd meer duidelijkheid te geven.

Woningvariatie
De gemeente wil op deze locatie woningbouw mogelijk maken. Het college van burgemeester en wethouders besloot dit in 2020 en gaf opdracht te onderzoeken wat past op deze plek en dit verder uit te werken. De gemeente gaat de locatie via een openbare biedprocedure in de markt zetten, waarvoor ontwikkelaars zich in het najaar kunnen inschrijven met een bod en een plan voor het terrein. Daarna volgt een selectie op prijs en kwaliteit. De gemeente wil in ieder geval een mix van woningen opnemen, zoals betaalbare koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren (levensloopbestendig) en gezinnen.

Parkachtige setting
Het is de bedoeling om ook een deel van het naastgelegen grasveld op te nemen in het plan. De parkachtige uitstraling van het gebied wil de gemeente zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterken. Belangrijke punten daarvoor zijn:

·   Klimaatadaptatie: de woonomgeving geschikt maken voor klimaatverandering.

·   Biodiversiteit: variatie in planten en dieren/insecten.

·   Spelen: plaatsen van speelvoorzieningen en een gras/voetbalveld.

·   Ontmoeten: ruimte inrichten om elkaar te ontmoeten.

Gemeente hoort graag wat er leeft
Op 13 september organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden. De avond is bedoeld om informatie te geven aan de omwonenden, maar ook om te horen wat zij belangrijk vinden, waar ze zich zorgen over maken en welke kansen zij zien voor de locatie. De reacties neemt de gemeente, waar mogelijk, mee in het programma van eisen voor de ontwikkelaars.

Vanaf 8 september staat op www.olst-wijhe.nl/tellegen alle beschikbare informatie. Ook staat daar een reactieformulier die iedereen die iets mee wil geven voor deze locatie kan invullen. En kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Tellegen.

Planning
Als het programma van eisen opgesteld is, kunnen ontwikkelaars zich inschrijven. Als onderdeel hiervan maken zij onder andere schetsen voor de locatie. Deze worden gedeeld met de omwonenden, zodat ook zij hierover een mening kunnen geven. De gemeente hoopt dat de ontwikkelaar begin 2022 aan de slag kan met de verdere uitwerking van het plan voor de locatie de Tellegen. Daarbij moet deze partij de omwonenden meenemen in zowel de plannen als de uitwerking hiervan.

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Start verkoop bedrijfskavels op bedrijventerrein De Meente Noord in Olst

De gemeente Olst-Wijhe start op 12 juli met de verkoop van bedrijfskavels ...