Gemeente Olst-Wijhe beperkt wateroverlast Kortricklaan en Joke Smitlaan Olst

Ons klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden. Op 12 juli 2019 werd Olst getroffen door een hoosbui. Op verschillende plekken in het dorp ontstond wateroverlast. Straten, huizen en winkels stonden blank. De gemeente onderzocht waar het mogelijk is om op korte termijn maatregelen te nemen. Dit kan in de Joke Smitlaan en bij de duplexwoningen aan de Kortricklaan. Daarom besloot het college van B&W hier maatregelen te treffen om wateroverlast in de toekomst te beperken.

Apart hemelwaterriool voert extra regenwater af

In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor de wateroverlast. Niet alle maatregelen zijn mogelijk in een bestaande wijk. In nieuwbouwwijken wordt bijvoorbeeld ruimte gemaakt voor berging en infiltratie van regenwater, achteraf ruimte maken in bestaande wijken is vaak niet mogelijk of kost veel geld. Op korte termijn kan in de Joke Smitlaan en Kortricklaan bij de duplexwoningen een hemelwaterriool worden aangelegd, zodat het regenwater kan worden opgevangen en afgevoerd naar nabijgelegen oppervlaktewater. Voor de zomer worden de werkzaamheden uitgevoerd. Wethouder Marcel Blind: “Het is fijn dat we voor deze buurten al op korte termijn maatregelen kunnen treffen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de huizen van de getroffen inwoners niet opnieuw blank komen te staan.”

Masterplan hemelwater

Voor de andere plekken waar wateroverlast was, kan de gemeente op korte termijn geen maatregelen treffen. Er wordt nu gewerkt aan een Masterplan hemelwater Olst om oplossingen op middellange en langere termijn in beeld te brengen.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...