De rivieren in Gelderland zijn te schoon en daardoor verdwijnen veel vissoorten, zeggen Gelderse sportvissers.

Gelderland – Vissers vinden water te schoon

Volgens de hengelaars zuivert het waterschap de rivieren te goed, waardoor veel eten uit het water verdwijnt en er te weinig voedsel voor de vis is. En zonder vis geen visser. Volgens hengelsportfederatie Midden-Nederland verliezen sommige visverenigingen meer dan honderd leden per jaar. Het waterschap zegt weinig voor de vissers te kunnen betekenen, omdat het moet voldoen aan EU-doelstellingen.

Over Salland TV

x

Check Also

Positief financieel resultaat Olst-Wijhe geeft vertekend beeld

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe de jaarrekening ...