‘Experts op het gebied van ‘Quality of Life’ mogen niet ontbreken in het nieuwe OMT’

Een breed georiënteerd Outbreak Management Team (OMT), dat is wat Nederland wil. Zonder dat, geen intelligent, nieuw normaal. Experts op het gebied van Quality of Life (waaronder zorgethiek) mogen daarbij niet ontbreken. Ze zijn ook voorhanden en kunnen bijdragen aan minder trauma’s en meer invloed en regie voor mensen die intens worden getroffen door coronamaatregelen. Vanavond werd er bij Jinek nog om geroepen: een impactcommissie van disciplines.

Dit artikel is een dringend verzoek aan Marc Rutte en zijn team, om deze experts een serieuze plek te geven in de landelijke adviesgroep. Samen koers bepalen en de brug slaan tussen oud en nieuw normaal en dat is nu. En Mia Nijland biedt zich aan vanuit Quality of Life Centre (kennispraktijk) in Wijhe.

Door Mia Nijland

Kwaliteit van leven
Tijdens corona tv wordt steeds duidelijker dat Nederlanders ‘ons’ OMT nu echt uitgebreid willen zien. Meer experts uit meer sectoren, die de medische focus van het huidige OMT, verbreden. Volgens mij een logische ontwikkeling; het gaat immers om herstel van de hele situatie in het land en niet alleen meer om dodelijk besmettingsgevaar. De economische – en culturele sector hebben zich al lang aangediend. Ik draag bij deze de ‘niet medische’ zorgsector voor. De sector voor mensen met intensieve zorgvragen en hun omgeving.  Zij worden namelijk onvoldoende gezien en gehoord, terwijl de impact van de maatregelen op hun leven en welzijn, bijzonder groot is. Door experts uit deze sector een landelijke adviesrol te geven, kan meer leed en trauma worden beperkt. De toegevoegde waarde zit in de gezamenlijke dialoog en reflectie op zorg ethische kwesties en Quality of Life en het betrekken van de doelgroep zelf hierbij.

Kwaliteit van keuzes
Voor personen met intensieve zorgvragen en hun omgeving, regeert de eenzaamheid, onzekerheid en onmacht. Hoe langer de crisis duurt, hoe sterker dit wordt. De ouderenzorg gaat door diepe dalen en voor gehandicapte medeburgers en chronisch zieken wordt inmiddels sterk gepleit voor een crisisplan (Ieder(in). Ouders van kinderen met een handicap smeken om doordacht landelijk beleid aan de ene kant en individueel maatwerk aan de andere kant. Niet anders dan anders maar nu, met nog meer noodzaak. Rick Brink, Minister van Gehandicaptenzaken spant zich maximaal in voor meer betrokkenheid van de doelgroep zelf bij het vormgeven van de 1.5 meter samenleving.

Waarden gedreven management
Dit is het momentum voor centraal, integraal en positief gezondheids management. De hernieuwde zorgagenda wordt al opgesteld vanuit netwerken en initiatieven, landelijk en lokaal. Netwerken vol visie, passie en vakmanschap met initiatieven voor gezondheid en gedrag. Uitbreiding van het OMT met expertise uit deze groep, maakt de adviesgroep compleet als het gaat om positieve en integrale gezondheid als focus voor iedereen. Waar kwaliteit van leven en zingeving pijlers voor advies worden, kunnen andere sectoren in de adviesgroep, weer andere gebieden belichten.

In dat nieuwe OMT  wordt samen gereflecteerd en worden kwesties in samenhang benaderd. Gezondheid, ethiek, cultuur, economie en politiek blijken vooral samen van waarde. Beleidskeuzes worden getoetst op hun maatschappelijke bijdrage en gemaakt op basis van samenhang en samenwerking. En zo krijgt ‘zorg’ in de brede zin van het woord, haar vitale maatschappelijke meerwaarde, die ook na de crisis kan worden behouden. Zo worden we ons echt bewust van nut en  noodzaak hiervan. En alleen zo kunnen we de verstoorde balans in onze samenleving, duurzaam en in zijn geheel herstellen, verbonden met de natuur, met onszelf en met elkaar.

Ik hou me -vanuit ons expertisenetwerk voor Quality of Life- aanbevolen voor een adviesrol.

Mia Nijland is orthopedagoog zorg en onderwijs
Quality of Life Centre (kennispraktijk) in Wijhe – www.qolcentre.eu
Beleefstijl Salland (zorgadvieswinkel) in Wijhe – www.beleefstijlsalland.nl (medio juni 2020)

 

Het bericht ‘Experts op het gebied van ‘Quality of Life’ mogen niet ontbreken in het nieuwe OMT’ verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...