Zwitserland, Mont-Crosin. Windturbine en zonnepanelen op heuveltop in de Jura. ANP COPYRIGHT BRANKO DE LANG

Duurzame initiatieven in Salland

Overijssel maakt grote stappen als het gaat om het duurzaam opwekken en besparen van energie. Er werken momenteel zo’n 100 verschillende initiatieven samen aan dit doel. De alliantie Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt deze initiatieven. Lokale energie-initiatieven spelen een belangrijke rol in het organiseren van een écht lokale energietransitie.

Dit doen de lokale energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven werken van onderop aan het besparen op en het duurzaam opwekken van energie. Ook wetenbewoners het best wat er past bij hun dorp of stad en hoe ze draagvlak creëren bij andere bewoners voor hun initiatief. Voorbeelden van deze initiatieven zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op lokale bedrijfsdaken of op de sporthal. Zo kunnen buurtbewoners die niet beschikken over een geschikt dak nog steeds duurzame en goedkope energie afnemen. De meeste initiatieven vinden plaats in Deventer en Raalte. Mensen die hier nog niet van kunnen profiteren kunnen zelf een steentje bijdragen door tijdens het energie vergelijken te kiezen voor een duurzame aanbieder van energie. Naast deze kleine projecten worden er ook steeds meer grote projecten opgezet. Zo bouwen sommige lokale coöperaties zelfs een eigen windmolen of zijn ze bezig met meerdere projecten. Veel gemeenten staan open voor deze transitie en ook inwoners vinden het belangrijk om over te stappen op duurzame energie. Zo is in Luttenberg een windmolen best bespreekbaar.

Alliantie Nieuwe
Energie Overijssel

Alliantie Nieuwe Energie Overijssel brengt partijen samen. Zo werken de Provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel samen met ondernemers en inwoners aan de ontwikkeling van lokale initiatieven. Er wordt één-op-één ondersteuning geboden via zogenaamde initiatievenmakelaars. Deze bouwen aan een netwerk waarin alle initiatieven met elkaar in contact kunnen komen, ervaringen delen en zo de samenwerking tussen de gemeente en andere partijen te versterken. Het is noodzakelijk voor sommige van de initiatieven om zich verder te professionaliseren en ontwikkelen als ze grotere projecten willen realiseren. Ook zijn goede financieringsmogelijkheden en het delen van kennis en expertise onmisbaar als de lokale partijen mee willen doen in de transitie waarbij steeds meer professionele marktpartijen het speelveld betreden.

Energiemakelaars

De energiemakelaars van Servicepunt Lokale Energie Overijssel organiseren regelmatig thema-avonden waarop lokale initiatiefnemers kennis uitwisselen en ervaringen delen. Twee keer per jaar
staat het energiecafé op de agenda en er worden verschillende workshops en excursies georganiseerd. Iedere maand verstuurt het Servicepunt een nieuwsbrief naar alle lokale initiatiefnemers om deze op de hoogte te houden van elkaars ontwikkelingen en andere actualiteiten en relevant nieuws omtrent lokale energie. Daarnaast wordt er jaarlijks het Kennisfestival Lokale Energie
Overijssel georganiseerd. Deze dag staat in het teken van de energietransitie en de grote rol die lokale energie-initiatieven en de gemeenten hierin kunnen spelen. Als kers op de taart vindt tijdens het kennisfestival ook de finale van de Energy Pitch plaats. Tijdens deze verkiezing worden lokale energie-initiatieven in het zonnetje gezet.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...