Nieuwe dorpsvisie voor Bathmen is klaar

De ‘Dorpsvisie Bathmen’ is klaar. De gemeente schreef deze visie op de toekomst van Bathmen met inbreng van bewoners en organisaties. Insteek is een vitaal dorp waar het prettig wonen, werken en leven is. Burgemeester en wethouders sturen de visie ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Daarna gaan gemeente en inwoners aan de slag met een concrete dorpsagenda. Bewoners, organisaties en gemeente stellen een gezamenlijke Dorpsagenda op met daarin concrete plannen. Zij stellen doelen vast en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan. Ieder levert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan de uitvoering.
Bathmen heeft ongeveer 4500 inwoners. Prettig wonen en een sterke sociale cohesie leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Er zijn diverse voorzieningen, waaronder 2 basisscholen, winkels, horeca, sportaccommodaties en de kerk. De meeste inwoners werken buiten het dorp. De bevolking van Bathmen verandert. Van krimp lijkt voorlopig geen sprake. Het aantal mensen van 64 jaar en ouder groeit licht. Het aantal jongeren tot 19 jaar neemt de komende 15 jaar af. De groep 20-64 jarigen schommelt rond de 53 % en dit percentage daalt licht.
In Bathmen is behoefte aan 65 tot 160 woningen de komende tien jaar. Er kunnen ruim 100 woningen worden gebouwd op de Bathmense Enk. In en rond het centrum zijn ook mogelijkheden. Om leegstand te voorkomen, is er aandacht voor bestaand vastgoed. Ook hier moet de ruimte worden gezocht voor de toekomstige woonbehoefte in het dorp. In Bathmen ervaart men geluidsoverlast van de A1. De verbreding van de A1 vanaf 2017 wil de gemeente aangrijpen om te kijken hoe die overlast verminderd kan worden. De gemeente stelt voor alle 6 dorpen een dorpsvisie op. De Dorpsvisies voor Loo, Lettele, Diepenveen en Schalkhaar zijn klaar. Het concept van de dorpsvisie voor Okkenbroek is gereed. Bewoners kunnen daar binnenkort op reageren. De dorpsvisies worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...