Deventer zoekt een nieuwe burgemeester

In juli 2018 werd voormalig burgemeester Andries Heidema geïnstalleerd als Commissaris van de Koning (CvdK) voor de Provincie Overijssel. Daarmee is de functie van burgemeester in Deventer vacant. Deze functie wordt tijdelijk ingevuld door waarnemend burgemeester Ron König. Per september 2018 is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart.

Voor de hele procedure stelt de raad een vertrouwenscommissie aan. Het eerste deel van de procedure is openbaar, namelijk tot het vaststellen van de profielschets (21 november 2018).
De selectie en voordracht van kandidaten vindt vervolgens in beslotenheid plaats.

In gesprek
Om een compleet beeld te krijgen van alle rollen en gewenste competenties van een burgemeester voor Deventer, gaan de commissieleden op 18 september het gesprek aan met diverse functionarissen en stakeholders. Dit zijn mensen die samenwerken met de burgemeester bijvoorbeeld rondom veiligheid, gezondheid of regionaal bestuur. Ook wordt gesproken met vertegenwoordigers vanuit cultuur, het onderwijs en de wijken.

Profielschets
Begin oktober worden de opbrengst van de vragenlijst en gesprekken verwerkt. Daarna stelt vertrouwenscommissie (in oprichting) de profielschets op. Deze wordt in de raadsvergadering van 21 november -in aanwezigheid van Andries Heidema als Commissaris van de Koning- besproken.

Vacature
Vervolgens stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature open, op advies van de Commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.

Meer informatie over de procedure is te vinden op www.deventer.nl/nieuweburgemeester

Over Salland TV

x

Check Also

Boei10 begeleidt ondernemers in groei

Het is een verzamelplaats voor bedrijven, voor initiatieven, voor innovaties en voor ...