De PvdA en VVD in Deventer zijn zeer verontrust over de speculatieve grondaankopen van woningcorporatie Rentree in de jaren 2007 en 2008.


Deventer – Rentree groot grondspeculant van Deventer

De partijen hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld. De aanleiding is een artikel in de Stentor van afgelopen zaterdag. Dat handelde over de aankopen van grond die in strijd zijn met het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH). Dat besluit verbiedt corporaties om speculatieve grondaankopen te doen. Rentree kocht voor 13,5 miljoen grond in Schalkhaar. Die grond blijft in elk geval nog tot 2020 onbebouwd.

Ook grond in Bussloo is gekocht zonder dat er woningen op zullen worden gebouwd. De Tweede Kamer heeft zich er kritisch over deze gang van zaken uitgelaten. De partijen willen weten of het college bekend is met het forensisch rapport dat is opgesteld en of het college bereid is om een moreel beroep te doen op Rentree om dat onderzoek openbaar te maken aan raadsleden.

Ook zijn er vragen over de verwevenheid, formeel en informeel, tussen gemeente en Rentree in die periode. En staat de gemeente direct of indirect borg voor leningen? Wat is de maatschappelijke schade die door de affaire wordt aangericht?”

Die laatste vraag is makkelijk te beantwoorden, doe eens een rondrit of kijk maar eens rond op de Deventer Rivierenwijk. Nog steeds gebeurt er niks, en is het maar de vraag of dat ooit ook echt gaat gebeuren, na alle mooie plannen die keer op keer worden gepresenteerd.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...