De gemeenteraad van Deventer staat voor een lastig pakket aan bezuinigingsmaatregelen

Deventer – Raad mag bezuinigingen kiezen

Boven op het bestaande pakket aan bezuinigingsopties van 15,9 miljoen stelt het stadsbestuur namelijk ook nog 2 miljoen aan extra besparingen voor. Dat extra bedrag is “wisselgeld” voor de gemeenteraad die daar om hadden gevraagd. Daarmee kennen ze dan afwijken van het voorgestelde bezuinigingspakket, maar ook eventueel extra besparen om op die manier ruimte te maken voor nieuw beleid. Bij deze extra opties zitten veel concrete maatregelen.

Zo levert een verhoging van de Omroerende Zaak Belasting (OZB), 600.000 euro op. Maar er kunnen ook nog nieuwe besparingen in meegenomen worden, zoals bijvoorbeeld de optie om minder zendtijd voor reclame, producties en programma’s in te kopen bij de lokale omroep in Deventer, daarmee is minimaal 200.000 euro te “verdienen”. Deze post staat helemaal niet in het pakket van maatregelen, slechts Deventer NU staat daar als optie. Maar die optie vertegenwoordigt maar 100.000 euro. De gemeente Deventer geeft in de praktijk vele malen meer uit aan de lokale omroep.

Ook het verhogen van het tarief voor begraafplaatsen (75.000), het beperken van de vaartijden het veer over de IJssel (67.000) of extra korting op het armoedebeleid (300.000) behoren tot de mogelijkheden. De raad besluit 22 juni over de invulling van de bezuinigingen. Voor het zover is verwerkt het college eerst nog de mening van alle adviesorganen. Na waarschijnlijk zeer uitgebreid debateren moet de gemeenteraad dan komen tot een definitief voorstel.

Op 25 mei is er een hoorzitting door de raad, waarna de raad op 8 en 22 juni debatteert over de bezuinigingen en een besluit gaat nemen. Het complete overzicht van het extra pakket aan keuzeopties voor de gemeenteraad staat vanaf pagina 113 in dit document.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...