Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat krijgt het plan voor de aanleg van nevengeulen bij Deventer als advies aangeboden.


Deventer – Plan voor geulen langs de IJssel naar Den Haag

De geulen zijn nodig in verband met de hoogwaterproblemen ter hoogte van het stadsfront. Huizinga neemt dan begin 2010 een besluit over de uitvoering van het plan. Een jaar later zullen de werkzaamheden van start gaan.

In de uiterwaarden op de westoever van de IJssel komen twee nevengeulen. Een geul stroomt van een wat grotere Bolwerksplas naar het IJsselhotel en sluit daar weer aan op de IJssel. De andere geul stroomt even verderop door de Ossenwaard. Hierdoor blijft het Worpplantsoen gespaard. Bij de nieuwe aanlegsteiger voor het veerpontje komen een aantal aanlegvoorzieningen voor pleziervaartuigen.

De Zandweerdplas wordt groter en biedt extra mogelijkheden voor de aanwezige watersportverenigingen. De roeivereniging krijgt ten noorden van de plas een eigen geul waarop getraind kan worden. In het gebied ten noorden van Deventer blijft het huidige landschapstype – een combinatie van cultuurgrond en natuur. Dit wordt versterkt door de aanleg van extra geulen.

Zandweerd met de nevengeul

De Worp met de nevengeul
Over Salland TV

x

Check Also

Tafeltennis inzetten tegen Parkinson

Tafeltennisvereniging Wijk 16 start in Deventer met een eigen afdeling voor mensen ...