Deventer past maatregelen binnenstad aan

Nu de winkels en de terrassen ‘s middags weer open mogen, is bekeken welke coronamaatregelen in de binnenstad nodig zijn om veilig en prettig de stad in te gaan. Sommige maatregelen worden opgeheven, enkele worden toegevoegd en veel goedwerkende maatregelen blijven.

Wethouder Frits Rorink: “Het is erg fijn dat we weer naar de binnenstad mogen om te winkelen en een terrasje te pakken. Met dit pakket aan maatregelen zorgen we dat het gezellig en veilig mogelijk is. Dus zoek bij voorkeur een niet te druk moment uit, houd voldoende afstand, volg de verkeersregels en houd rekening met elkaar.”

Burgemeester Ron König: “Voorzichtig maken we een begin met betere tijden. Dat is fijn voor bezoekers van de binnenstad en zeker voor ondernemers. Hopelijk kunnen we na deze voorzichtige eerste stap snel door naar ruimere openingstijden. Veel zal afhangen van hoe het gaat verlopen de eerste weken. Wij gaan er mét ondernemers en bezoekers voor om er een succesvolle aftrap van te maken. “

Coronamaatregelen die verdwijnen

 • Fietsverboden in voetgangersgebied tussen 18.00 en 11.00 uur;
 • Fietsverbod Nieuwstraat en de witte as-streep;
 • Witte as-streep Vleeshouwerstraat  in verband met de terrassen;
 • Eenrichtingsverkeer voor voetgangers Spijkerboorsteeg. Deze wordt voorzien van nieuwe gedragsborden;
 • Voetgangersverbod Sandrasteeg, Duivengang en Walstraatpad;
 • Fietsparkeerverboden op de Brink en in de Grote en Kleine Overstraat.

Nieuwe maatregelen

 • Toegangen naar voetgangersgebied krijgen nieuwe borden met gedragsregels;
 • Gedragsborden bij knelpunten;
 • Uitbreiden inzet van gastheren/gastvrouwen op piekmomenten en bij knelpunten waarbij tegelijkertijd het aantal; verkeersregelaars wordt verminderd.

Maatregelen die blijven

 • Witte as-strepen voetgangersgebied worden opgefrist;
 • Voetgangersgebied Grote Poot, Vleeshouwerstraat en Kleine Overstraat;
 • Voetgangersrotonde op de kop van de Brink;
 • Fietsparkeerverboden in de Assenstraat, Smidsgang, Golstraat en op de kop van de Brink;
 • Fietsparkeermogelijkheid Zandpoort;
 • Fysieke scheiding Smidsgang;
 • Eenrichtingsverkeer voetgangers tijdens markt.

Verkeersbesluiten

Voor enkele tijdelijke maatregelen is een verkeersbesluit nodig. De tijdelijke maatregelen blijven van kracht tot het einde van het jaar of zolang als de 1,5 meter afstand blijft gelden.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Nieuwe serie “Wij zijn Nedersaksen” op RTV Oost

Mooie ontmoetingen in de provincie over taal, cultuur en geschiedenis van Overijssel ...