Deventer burgers krijgen mogelijkheid tot correctief referendum

Inwoners krijgen de mogelijkheid de gemeenteraad via een referendum te corrigeren na een genomen besluit. Het college heeft vastgesteld onder welke voorwaarden dat mogelijk wordt.

College verbindt zich aan uitslag
Het referendum gaat erover of een raadsbesluit al dan niet wordt ingetrokken. Een correctief referendum is grondwettelijk niet mogelijk. Daarom wordt steeds vooraf aan de raad gevraagd zich te conformeren aan de resultaten van het referendum. Collegepartijen hebben bij de start van het huidige college afgesproken dat zij zich verbinden aan de uitslag.

Referendum is sluitstuk
Wethouder bestuurlijke vernieuwing Robin Hartogh Heys: “In dit college hebben we afgesproken structureel te werken aan participatie en bestuurlijke vernieuwing. Die betrokkenheid van bewoners en instellingen is cruciaal voor ons. Daar hoort ook het referendum als sluitstuk bij.”

Per referendum corrigeren
Een referendum moet voorkomen dat er een raadsbesluit wordt genomen dat mogelijk toch op weerstand van veel inwoners stuit. Zij krijgen dan de mogelijkheid de raad door middel van een referendum te corrigeren.

Initiatief bij inwoners
Het initiatief ligt bij de inwoners zelf en moet worden ondersteund door ten minste 5000 kiesgerechtigden. Het referendum is geldig als de opkomst ten minste 30% is.

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...