Leerlingen van het Etty Hillesum-college in Deventer hebben zondag, de Dag van de Architectuur, bouwwerken langs de IJssel gemaakt.

Deventer – Bouwen langs de IJssel

Deze locatie is speciaal gekozen omdat in de toekomst bouwwerken meer en meer rondom het water worden gebouwd. Een jury onder leiding van burgemeester Andries Heidema koos het winnende ontwerp.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...