De bezuinigingen waar de gemeente Deventer voor staat, zijn dinsdagmiddag een stukje concreter geworden. Wethouder Marc Jan Ahne (D66) presenteerde aan de pers namelijk een tussenrapportage van de bezuinigings-mogelijkheden.

Deventer – Bezuinigingen: zeker 11 miljoen mogelijk

Het stadsbestuur heeft met de sessies “Deventer bezinnigt”, waar volgens Ahne 700 personen uit de Deventer samenleving op afkwamen, en de eigen college inbreng een pakket bezuinigingen samengesteld met 15 mogelijkheden waarop bezuinigd kan worden.

Per mogelijkheid is een bedrag benoemd. In totaal gaat het om 11 miljoen euro. Maar de raadsleden krijgen pas concrete bezuinigingsvoorstellen als de politiek zich op 15 december heeft uitgesproken over de zoekrichtingen en de bijbehorende bedragen. Die uitwerking volgt begin 2011. De raad besluit vervolgens bij de Voorjaarsnota over de concrete voorstellen.

Waar valt te verdienen en te bezuinigen? Er is te bijvoorbeeld behoorlijk te verdienen op het betaald parkeren in de stad en het opneiuw invoren van toeristenbelasting (500.000 euro). Op culturele instellingen wil het college 600.000 euro besparen. Leidend is een gezamenlijk voorstel van de directeuren van die instellingen. Zij hebben in een brief aan het college aangegeven een plan te ontwikkelen voor verdienen en bezuinigen binnen hun instellingen.

Een aantal voorbeelden: 500.000 euro besparen door efficiënter en multifunctioneel gebruik te maken van gebouwen voor buurt- welzijns- en jongerenwerk. Meer zelfredzaamheid gebruikers van zwembaden (200.000 euro); samenvoegen diensten bibliotheek en Stads- en Atheneumbibliotheek en Stadsarchief (200.000 euro); efficiënter vergunningen verlenen en minder controle; en besparing op bedrijfsvoering van maatschappelijke instellingen (500.000 euro).

De documenten:

Rapportage

De bijlages van de rapportage


Over Salland TV

x

Check Also

Tafeltennis inzetten tegen Parkinson

Tafeltennisvereniging Wijk 16 start in Deventer met een eigen afdeling voor mensen ...