In de begroting voor 2013 houdt de gemeente Deventer rekening met nieuwe bezuinigingen ter waarde van 3 miljoen tot 4 miljoen euro.

Deventer Bezinnigt “Light”: 4 miljoen

Dat bedrag komt bovenop de grote bezuinigingsronde van vorig jaar (oplopend tot 15 miljoen) en 1,8 miljoen van dit voorjaar. De bezuiniging wordt veroorzaakt door teruglopende uitkeringen vanuit Den Haag. Daaruit ontstaat een gat van 2,2 miljoen euro. Ook blijven de inkomsten uit de grondexploitaties achter en neemt de gemeente opnieuw maatregelen om mogelijke verliezen te kunnen opvangen.

Daarvoor gaat het stadsbestuur een voorziening treffen van 17 miljoen, met name voor de woningbouw die mogelijk niet door gaat. Er komt een zogeheten ‘conjunctuurfonds’ voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Daar moet 10 miljoen in komen te zitten. De eerste drie miljoen daarvan komen uit algemene middelen. De overige miljoenen moeten nog worden gevonden. Volgens het college blijft ondanks alle maatregelen het financiële vermogen om nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen nog net op peil.

Al eerder ingezette plannen, zoals het nieuwe filmtheater (5 miljoen) of het stadhuis, lopen geen gevaar. Daarvoor is geld. Maar voor nieuw beleid of nieuwe plannen echter is geen geld. De begroting voor volgend jaar is dekkend. Een ozb-verhoging is komend jaar niet aan de orde, de lokale belastingen stijgen net als de afgelopen jaren trendmatig. Dat wordt dus schrappen in de subsidie TOP 40 van de gemeente Deventer.  De presentatie aan de pers die staat hier.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...