Deventer Belang wil opheldering over de aanpak van de N348 van het stadsbestuur

De fractie van Deventer Belang is geschrokken door de inhoud van een artikel in de Stentor van 21 juni over de wijze van aanpak en uitvoering van het groot onderhoud aan de N348 door de provincie en de gemeente Deventer. De kop en strekking van het artikel roept, niet alleen bij ons als fractie, maar vooral ook bij ondernemers en omwonenden aan de N348, veel vragen op.   Voorop gesteld dat Deventer Belang de noodzaak van dit onderhoud begrijpt en zeker ook ondersteunt. Echter in een raadsmedeling van 12 juni staat een veel genuanceerder verhaal met de deel aanpak van het tracé dan nu geschetst wordt in een artikel van de Stentor.

Dat leidt voor onze fractie van Deventer Belang tot de volgende constateringen en vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat voor een juiste verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid de N348 enorm belangrijk is. Dat deze aanpak meer vraagt dan alleen een algemeen bericht aan de reguliere automobilist? Denk daarbij ook aan rijroute voor ambulance verkeer richting Raalte / Zwolle.
  2. Heeft de provincie, gemeente of het college eraan gedacht dat de bereikbaarheid van de diverse ondernemers van wezenlijk belang is voor de dagelijkse bedrijfsvoering? Nu wordt bijvoorbeeld de Intratuin vestiging Deventer als enige ondernemer benoemd zowel in de raadsmededeling en in het krantenartikel?
  3. Op welke wijze is er contact geweest met bijvoorbeeld, Klooster Nieuw Sion, loonwerkbedrijf Markvoort, Paardenstal de Kranekamp en restaurant NUNU. Maar ook de ambulancepost aan de Raalterweg 18A Schalkhaar, allen aan of direct afhankelijk van hun bereikbaarheid via de N348. Dit is natuurlijk slechts een selectie van bedrijven die met deze genoemde afsluitingen te maken krijgen.
  4. Zal de rijroute voor ambulances langer worden en dus meer tijd vragen? Of zijn daar uitzonderingen voor bedacht qua rijroute en ook met hen doorgesproken?
  5. Als er nog geen contact is geweest met oa de ambulancepost en de genoemde bedrijven, gaat u dat nog doen? En zo ja, op welke termijn?
  6. Kunt u aangeven of genoemde bedrijven voldoende bereikbaar blijven en of die bereikbaarheid ook op diverse plekken langs de aanrijroute kenbaar wordt gemaakt om mogelijke bezoekers niet te ontmoedigen.
  7. Na de recente jaren met veel omzetverlies door Corona beperkende maatregelen kan een dergelijke afsluiting opnieuw voor ernstig omzetverlies zorgen. Is het college het met ons eens dat dit niet wenselijk is?
  8. Zijn er compensatie mogelijkheden voor dit mogelijke omzetverlies? Zo ja, welke en hoe kan de ondernemer daar gebruik van maken. Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u het met ons van mening dat de communicatie over deze aanpak veel beter kan en dat dit weer zal bijdragen aan een betere bereikbaarheid van omwonenden en bedrijven gedurende de aanpak van de N348.
  10. Heeft u in beeld wat de verschillende omrijroutes zijn en hoe groot de verkeersdruk mogelijk zal worden en de impact daarvan op de verschillende plekken van de stad en gemeente Deventer anders dan gebruik van de reguliere route N348. Welke maatregelen gaat u daarvoor nemen om die overlast te beperken.

 

 

 

 

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...