De N35 en de verkeersveiligheid

Op 10 maart waren CDA Tweede Kamerlid Von Martels en lid provinciale staten Van Moorsel op werkbezoek bij CDA Hellendoorn. Beide CDA’ers gaven aan dat zij in goede samenwerking met de lokale afdeling blijven pleiten voor de ombouw van de N35 tot een 4-baans autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen. Het is duidelijk dat dit nog wel enige tijd kost, en dat in de tussentijd andere verkeersveiligheidsmaatregelen nodig zijn.

In de CDA-winkel aan de Grotestraat informeerde CDA-wethouder Jelle Beintema beide politici en de aanwezige bezoekers over de plannen rond de N35, zoals de aanpak bij Haarle, Nijverdal-oost en de nieuwe oversteken bij de Paarse Poort.

Nijverdal-oost en Baron van Sternbachlaan

Inwoners uit Kruidenwijk en wijk oost riepen de CDA’ers op om goed oog te hebben voor de leefbaarheid in dat gebied. De huidige aanpak leidt volgens hen tot veel te hoge geluidsbelasting, en ze hebben een alternatief plan opgezet. Van Moorsel en von Martels zeiden alle begrip te hebben voor hun voorstel en net als de lokale CDA’ers dit onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek.

Ook inwoners uit Haarle gaven aan dat er voor de verkeersveiligheid extra maatregelen nodig zijn. Vanuit CDA-hoek werd aangegeven dat hier hard aan gewerkt wordt. Aan het slot van het werkbezoek gaf lijsttreker Anchela Mak-Van Petersen aan hoe belangrijk is dat vanuit de lokale politiek korte lijnen zijn met provinciale en landelijke politici. Op die manier kan het CDA zaken aangeven waar de inwoners, bedrijven en gemeenten voordeel van hebben.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...