Dalfsen start met dwangsom voor illegale permanente bewoning recreatiewoningen

Vanaf 1 juli 2018 zal bij een aantal personen van rechtswege een dwangsom worden geïnd wanneer zij na 1 juli 2018 de illegale permanente bewoning van hun recreatiewoning niet hebben beëindigd.

Dalfsen telt een groot aantal recreatiewoningen, waarvan een aantal permanent bewoond mag worden. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat in totaal 75 woningen permanent werden bewoond, terwijl dit niet was toegestaan. In de afgelopen twee jaar is dit aantal sterk teruggebracht en momenteel zijn er nog enkele gevallen van permanente bewoning waar dit niet is toegestaan.
Deze mensen hebben in 2014 een last onder dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente.

Dit houdt in dat zij tot 1 juli 2018 de tijd hebben gekregen om een nieuwe woning te vinden. Mocht blijken dat er na 1 juli 2018 nog steeds sprake is van permanente bewoning, dan verbeuren deze gevallen van rechtswege een dwangsom van € 50.000. Met alle gevallen zijn gesprekken gevoerd om te informeren naar de stand van zaken en de voortgang van hun zoektocht. Per geval heeft de gemeente gekeken hoe deze mensen geholpen en ondersteund kunnen worden bij hun zoektocht naar een andere woning.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...