Cor Bosch blijft kavelruilcoördinator in Salland

Cor Bosch blijft zijn kennis en ervaring van kavelruil inzetten voor agrarisch ondernemers in Salland. Cor was ruim 18 jaar gebiedscoördinator en contactpersoon buitengebied voor de gemeente Raalte en is daar sinds 1 juli van dit jaar mee gestopt. Monique van Schagen heeft als contact- en vertrouwenspersoon buitengebied het ‘stokje overgenomen’.

Cor is beschikbaar voor vragen over vrijwillige kavelruil in Raalte en Wijhe. Cor blijft ook als kavelruilcoördinator betrokken bij de kavelruilprojecten rondom de N35 en het Boetelerveld. Piet Dolman en Gerbert Engberts zijn kavelruilcoördinatoren in Deventer en Olst, waar ook het kavelruilproject Kavels voor Koeien Deventer loopt. Bij kavelruilprojecten worden de kosten van het gesprek met de coördinator verrekend in een bijdrage per hectare geruilde grond. Voor kavelruil buiten de bestaande projecten, is het eerste gesprek met de kavelruilcoördinator gratis.

Het doel van kavelruil is het verbeteren van de landbouwstructuur. Door uitvoering van de kavelruil wordt de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven efficiënter en wordt een bijdrage geleverd aan onder andere koeien in de wei, verkeersveiligheid, milieu, landschap en biodiversiteit en besparing op wegenonderhoud.

Wie grond wil kopen of verkopen kan door taxatie de marktwaarde laten bepalen en het perceel verhandelen. Deze zakelijke transactie gaat soms voorbij aan belangrijke vragen en belangen die mee kunnen spelen als het om grond gaat. Een onafhankelijk en vertrouwelijk gesprek aan de keukentafel kan helpend zijn. Omdat de kavelruilcoördinator mensen in het gebied goed kent, kan hij mogelijk geïnteresseerde partijen gemakkelijk met elkaar in contact brengen. Cor Bosch is bereikbaar via 06-18651086 en info@c2bosch.nl. Piet Dolman via 06-20666105 en dolmanpiet@gmail.com. Gerbert Engberts via 06-18866326 en kavelsvoorkoeien@pratensis.nl

Contact- en vertrouwenspersoon buitengebied Monique van Schagen heeft de rol van Cor Bosch overgenomen als onafhankelijk contactpersoon en vertrouwenspersoon voor het buitengebied van de gemeente Raalte. Bewoners en ondernemers die vragen hebben of hun verhaal willen doen, over hun bedrijf of privésituatie, over wet- en regelgeving, over actuele ontwikkelingen, ingrijpende gebeurtenissen, of over ondersteuningsmogelijkheden kunnen haar bellen en een afspraak maken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Monique is bereikbaar via 06-83 89 05 97 en monique@dekrachtvansalland.nl.

Erfcoaches In het buitengebied van Salland zijn Babke Roeterdink (Raalte en Olst-Wijhe) en Martine van Burgsteden (Deventer) actief als erfcoaches. Bij hen kunnen erfeigenaren terecht met vragen over onderwerpen als vergroening en landschappelijke inpassing van het erf, transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie, duurzaamheid, agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen, asbestsanering, veiligheid of sociale knelpunten. Ook de gesprekken met de erfcoaches zijn gratis. U kunt Babke Roeterdink bereiken via 06-13488967 en babke@dekrachtvansalland.nl en Martine van Burgsteden via 06-19283142 en martine@dekrachtvansalland.nl

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Southern musical ‘Old man on the frontporch’ op Juke Joint Stage

In de Juke Joint area op Ribs & Blues is weer van ...