ChristenUnie Deventer wil veilig sportklimaat voor jongeren

De ChristenUnie in Deventer wil de jeugdsportsubsidie behouden en daaraan de voorwaarde verbinden dat een vereniging werk maakt van een veilig sportklimaat. De partij vindt het belangrijk dat sportverenigingen meer doen aan preventie op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Fractievoorzitter Henrike Nijman dient daarom bij de behandeling van de voorjaarsnota een amendement in.

Nijman: “We vinden het niet alleen belangrijk dat onze kinderen sporten, maar ook dat ze dat in een veilige omgeving kunnen doen. De sportverenigingen krijgen subsidie voor elk jeugdlid dat ze hebben. Dat willen we graag zo houden, maar in ruil daarvoor vragen we van de verenigingen dat ze serieus werken aan een veilig sportklimaat.”

Het college van Burgemeester en Wethouders wil de jeugdsportsubsidie schrappen en vervangen door een subsidie voor activiteiten met de buurt. Daarmee wordt volgens de ChristenUnie onnodig extra bureaucratie geschapen. Het vraagt iets van de sportverenigingen dat niet bij hun kernactiviteit hoort. Bovendien hebben veel sportverenigingen geen natuurlijke één op één relatie met een wijk van Deventer.

De jeugdsportsubsidie functioneert prima en dus wil de ChristenUnie de subsidie behouden. Henrike Nijman: “Kinderen kunnen dankzij de subsidie goedkoper sporten. Dat draag bij aan een goede gezondheid en de sociale ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat kinderen daarbij in veilige handen zijn, dus is het logisch om van de verenigingen te vragen werk van te maken van een veilig sportklimaat.” Bij de behandeling van de voorjaarsnota op woensdag 24 juni wordt daarvoor samen met de VVD, Deventer Sociaal en Deventer Belang een amendement ingediend.

Het NOC-NSF voert de campagne ‘veilig sportklimaat’. Daarin ligt het accent op dit moment op ‘grensoverschrijdend gedrag’. Dat gaat over ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling. Sommige verenigingen zijn daar serieus mee bezig, andere verenigingen helemaal niet. Voor verenigingen zijn heel concrete handreikingen en stappenplannen beschikbaar om preventie op dit gebied vorm te geven. Het Sportbedrijf Deventer ondersteunt daar op allerlei manieren in. VOG’s zijn gratis voor vrijwilligers van sportverenigingen.

Henrike Nijman: “Door deze koppeling worden sportverenigingen actief gestimuleerd om van het aanbod gebruik te maken en echt werk te maken van preventie op het gebied van grensoverschrijdend gedrag

Henrike_Nijman

Over Salland TV

x

Check Also

Op zondagmiddag 12 mei spelen twee groepen uit Deventer in muziekkoepel Nering Bögel op de Worp

Sad Songs speelt al zo’n tien jaar Americana muziek op diverse podia ...