Brief PvdA gemeente Hellendoorn aan college: “werkwijze terugvordering bij bijstands’fraude’

Geacht college,

Zoals u ongetwijfeld hebt mee gekregen gaat de gemeente Wijdemeren €7000,- (+ evt. boete) terugvorderen van een cliënt in de bijstand, omdat zij niet had gemeld dat haar moeder boodschappen voor haar deed. Als de terugvordering op deze wijze doorgaat, is de kans groot dat deze persoon in flinke financiële problemen komt. En hoewel bijstandsfraude aangepakt moet worden, is er een aanzienlijk grijs gebied waar gemeenten eigen afwegingen kunne maken. Inmiddels heeft dit geval landelijk tot veel verontwaardiging geleid en zullen er Kamervragen gesteld worden.

De Partij van de Arbeid constateert dat de kloof tussen arme en rijke mensen (ook) in Nederland nog steeds groeit en dat helaas te veel mensen zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Wij betreuren dat, omdat eigenlijk iedereen in zijn eigen levensonderhoud zou moeten kunnen voorzien, maar de realiteit is nu eenmaal anders. Voorop staat dat iedereen een menswaardig bestaan moet hebben met een gegarandeerd minimum aan financiële zekerheid.

In het licht van het zogenoemde ‘grijze gebied’ willen wij graag weten hoe de gemeente te werk gaat in dit soort gevallen. Meer concreet:
– hebt u afgelopen jaar/jaren te maken gehad met dit soort voorbeelden;
– zo ja, om hoeveel gevallen gaat het en om welke bedragen;
– hoe is dit aangepakt;
– als er al bijstand is teruggevorderd, hoe wordt/werd omgegaan met de boete die de gemeente kan opleggen;
– zijn er cliënten door terugvordering (en evt. boetes) in financiële problemen geraakt:
– zijn er cliënten door het bovenstaande in de schuldhulpverlening terecht gekomen?

Wij wachten met belangstelling uw antwoorden af. Wellicht kunt u die in de raadssessie van 19 januari geven.

Met vriendelijke groeten,

Namens de PvdA fractie
Geert Geujen
fractievoorzitter

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...