DEVENTER - Auping vestigt al zijn kantoor- en productieactiviteiten op één centrale locatie, het bedrijventerrein De Weteringen in Deventer.

Auping gaat niet naar nieuw industrieterrein A1

De fabrikant investeert in nieuwbouw en uitbreiding van zijn bestaande locatie op het bedrijventerrein, direct naast de A1. Door alle activiteiten onder één dak te brengen, wil de fabrikant zijn productieproces en innovatiekracht verder optimaliseren en flexibiliseren ten behoeve van een duurzame groei van het bedrijf. De verhuizing van activiteiten en de nieuwbouw op de locatie De Weteringen verloopt gefaseerd en zal eind 2014 zijn afgerond. Het pand aan de Laan van Borgele gaat in de verkoop zo bevestige Auping dinsdagmiddag nog aan Salland TV.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...