Antwoord op stikstofcrisis komt uit Deventer

Ingenieur Rene Cornelissen uit Deventer vindt effectieve stikstofstripper uit die stikstofuitstoot bij melkveehouderijen halveert.

29 november 2019

Antwoord op stikstofcrisis

Ingenieur uit Deventer ontwikkelt effectieve stikstofstripper

De afgelopen maanden is stikstof misschien wel het meest besproken onderwerp in Nederland. Van bouwstops, boerenprotesten en dreigende faillissementen tot noodmaatregelen van het kabinet. De stikstofcrisis domineerde het nieuws en staat nog steeds hoog op de politieke agenda.

Halvering uitstoot in plaats van veestapel
De politiek zoekt naar alle mogelijke reducties van stikstofuitstoot om zodoende ruimte te maken voor de benodigde bouw van wegen en huizen. De oplossing wordt veelal in de agrarische sector gezocht met bijvoorbeeld een halvering van de veestapel. Ingenieur Rene Cornelissen uit Deventer heeft echter een maatregel ontwikkeld die veel meer impact heeft dan alle tot nu toe geopperde maatregelen bij elkaar; namelijk de inzet van stikstofstrippers op melkveehouderijen.

De stikstofstripper
Een stikstofstripper is een technische installatie die de stikstof uit dierlijke mest haalt en vastlegt in een bio-kunstmest. Daarmee kan de stikstof uit de dierlijke mest niet meer ontsnappen naar de lucht vanuit de opslag of als het wordt uitgereden op het land.

Figuur 1 – Schematische weergave stikstofstripper (uitgebreidere uitleg & animatie)
Waarom op melkveehouderijen?
Van alle stikstof die in Nederland neerslaat is 45% afkomstig van de Nederlandse landbouwsector. Van de totale stikstofuitstoot van de landbouwsector is 57% afkomstig van koeien. Om deze reden is het zo essentieel om juist bij melkveehouderijen een grote besparing te realiseren. Een halvering van de uitstoot hoeft volgens Cornelissen echter niet een halvering van de veestapel te betekenen. De stikstofstripper biedt uitkomst.

Voorkomen van stikstofuitstoot
Stikstof ontsnapt met name direct in de stal aan de mest. Het is dus zaak om de mest zo snel mogelijk uit de stal in de stikstofstripper te krijgen. Daar wordt de stikstof die naar de lucht kan ontsnappen verwijderd uit de mest en vastgelegd in een vorm die niet meer makkelijk naar de lucht ontsnapt. De mest die overblijft kan nu prima worden opgeslagen en uitgereden over het land zonder dat dit noemenswaardige stikstofuitstoot tot gevolg heeft. Hiermee zijn de belangrijkste bronnen van uitstoot op de boerderij met ruim 80% verminderd. De vastgelegde stikstof kan net als kunstmest op het land gebracht worden zonder dat hierbij veel stikstof vrijkomt.
Met een stikstofstripper op iedere melkveehouderij in Nederland kan er maar liefst 10% bespaard worden op de totale Nederlandse stikstofuitstoot” aldus Cornelissen.

Operationele oplossing
De eerste stikstofstrippers draaien inmiddels bij een paar voorlopers. “Bij boeren die hun nek uit durven steken voor duurzame bedrijfsvoering. Het begin is er. Nu nog de grote uitrol. Hiervoor is echter steun van de overheid nodig. De wetgeving biedt nu geen ruimte voor dit soort stikstofuitstoot beperkende technologie. Als er grote stappen gezet moeten worden, is het zaak die ruimte snel te bieden. De politiek is hierin aan zet”, zo sluit uitvinder Cornelissen van CCS Energie-advies af.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...