Wethouder Otterloo van de gemeente Olst-Wijhe gaat na de volgende gemeenteraads-verkiezingen stoppen als wethouder.

Ans Otterloo stopt als wethouder

In 1994 is ze wethouder geworden en na zo’n lange tijd, vindt ze dat het tijd is dat iemand anders het stokje overneemt. Tot aan de verkiezingen zal ze zich nog hard inzetten voor de gemeente.

Nadat Ans eerst deel uit heeft gemaakt van Provinciale Staten van Overijssel, werd zij in 1994 wethouder vanuit de PvdA en locoburgemeester van de toenmalige gemeente Olst.

Vanaf 2001 is zij wethouder van de gemeente Olst-Wijhe en in deze raadsperiode fungeert zij  tevens als locoburgemeester. Al met al een lange tijd om wethouder te zijn. Ans: ‘Wethouder zijn is een intensief beroep dat ik altijd met heel veel plezier heb uitgeoefend.

Je kunt echt iets betekenen voor de samenleving. Zorgen dat onze inwoners kunnen blijven participeren in deze samenleving. Dat ze blijven meedoen en dat kan op vele manieren tot uiting komen.

Door een goede huishoudelijke verzorging of bijvoorbeeld door extra hulpmiddelen. Ook is het belangrijk dat men de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen op cultureel en sportief gebied. Het realiseren van mooie accommodaties die een spil vormen in onze samenleving, zoals het Kulturhus en het SPOC, zijn dan ook belangrijke momenten geweest in mijn periode als wethouder.’

Ze vervolgt:‘Het leven van een wethouder is verre van saai, veranderingen zijn aan de orde van de dag. Een samenvoeging van twee gemeenten, alle extra taken die we als gemeente in de loop der jaren zijn gaan uitvoeren, de grote decentralisaties die op de gemeenten afkomen en de laatste jaren de bezuinigingen. Wat ik hierbij echt een uitdaging vind is hoe we als gemeente het vangnet kunnen blijven voor de kwetsbaren in de samenleving en de omgeving op een verantwoorde wijze kunnen aansporen om een grotere rol te vervullen als dat mogelijk is.

Ik heb altijd fijn samengewerkt met zowel de raad als het bestuur als met de ambtelijke organisatie. Doordat we hier in Olst-Wijhe goed samen werken, kunnen we veel realiseren en dat maakt me trots. Ondanks het feit dat ik dus met veel plezier wethouder ben, vind ik dat het toch tijd wordt dat de volgende raadsperiode met iemand anders van de PvdA die fris tegen zaken aankijkt.

Het wordt tijd voor een nieuw iemand. Met mijn hoofd heb ik nu deze beslissing genomen, maar met mijn hart heb ik zeker nog geen afscheid genomen. Er moeten komende tijd nog veel belangrijke beslissingen genomen worden en ik zal mij deze aankomende periode nog volop inzetten voor onze prachtige gemeente.’

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...