Alcoholgebruik onder jongeren in Olst-Wijhe sterk verminderd

Tussentijdse evaluatie lokaal gezondheidsbeleid

Alcoholgebruik onder jongeren in Olst-Wijhe sterk verminderd

Iedere vier jaar stelt de gemeente Olst-Wijhe het lokale gezondheidsbeleid vast. Een beleid dat wordt vormgegeven met inbreng van inwoners en organisaties. Burgemeester Strien: “We kijken waarmee we onze inwoners het beste kunnen helpen. Deze vier jaar staan onder andere psychische gezondheid, alcoholgebruik en overgewicht centraal. De tussentijdse evaluatie laat zien dat we op de goede weg zijn.”

Uit de GGD Monitor West-Overijssel blijkt dat de gemeente Olst-Wijhe mooie resultaten op het gebied van de gezondheid van zijn inwoners heeft behaald. Vooral waar het gaat om de psychische gezondheid en het alcoholgebruik onder jongeren. Burgemeester Ton Strien: “Voor wat betreft alcoholgebruik ben ik trots op de goede samenwerking met de alcoholverstrekkers in onze gemeente. Horeca, sportkantines, supermarkten en anderen hebben zich enorm ingezet om te zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen kopen. De cijfers laten een forse afname zien van 2015 naar 2019. Een mooi resultaat!”

Positieve gezondheid

Waar het gaat om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen valt er de komende jaren nog wel wat te winnen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er grote verschillen zijn tussen laag- en hoogopgeleiden waar het gaat om hun gezondheid. Burgemeester Strien: “We vinden het belangrijk dat al onze inwoners zich goed voelen, geestelijk en lichamelijk. Gezondheid gaat dan ook niet alleen over lichamelijke gezondheid, maar ook over ons welbevinden. De kwaliteit van ons leven wordt beter als we daar zelf invloed op hebben en we geholpen worden zodat we de goede keuzes kunnen maken. Daarom zetten we de komende jaren in op positieve gezondheid. Positieve gezondheid gaat ervanuit dat het welzijn van mensen positief wordt beïnvloed door veerkracht (dus dat je je makkelijk kunt aanpassen aan je situatie) en regie over het eigen leven. Door inwoners de juiste informatie te geven, kunnen zij zelf de hulp vragen die zij nodig hebben om geestelijk en lichamelijk gezond te kunnen blijven. Samen met tal van organisaties in de gemeente gaan we hier mee aan de slag.”

De resultaten op het onderdeel overgewicht blijven achter. Reden voor de gemeente om hier de komende jaren extra op in te zetten. De focus ligt met name op het verminderen van overgewicht bij jongeren. Hiervoor zijn verschillende initiatieven, zoals Cool2BFit, die jongeren hierbij helpen. Naast voeding is ook beweging belangrijk om af te vallen. Beweging draagt daarnaast ook bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen.

Corona

De coronacrisis heeft uiteraard ook veel impact op het welbevinden van mensen. Zorgen over een zieke dierbare, geldproblemen, eenzaamheid. Burgemeester Strien: “Juist nu is het van belang dat we oog hebben voor elkaar en dat inwoners de weg weten te vinden naar de juiste hulp. We informeren inwoners zo goed mogelijk zodat zij zelf keuzes kunnen maken. En natuurlijk kunnen zij altijd bij ons terecht voor vragen.”

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...