Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul

Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul op de locatie aan de noordzijde van Averbergen in Olst komt. Om dit te realiseren vinden we het belangrijk om een aanvulling te doen op de Structuurvisie. Een zogeheten addendum. In dit addendum beschrijven we wat de ruimtelijke effecten zijn van het kindcentrum op de dorpsrandzone en hoe we hiermee willen omgaan. De ambitie is om het kindcentrum landschappelijk mooi in te passen, in samenhang met Aberson en de verkeersstructuur. We leggen het addendum ter inzage van 6 januari tot en met 3 februari.

Impact op ruimte en verkeer
Niet iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling vraagt natuurlijk om een aanvulling op de Structuurvisie. We vinden het nu wel belangrijk om te doen, omdat de locatie aan de rand van het dorp ligt en daarmee vraagt om een zorgvuldige inpassing in het gebied. Daarbij wordt in de buurt ook het Abersonterrein herontwikkeld en wordt er een nieuwe fietstunnel aangelegd. Deze ontwikkelingen hebben impact op de ruimte en het verkeer. Kortom: het beïnvloedt de structuur en het gebruik van het huidige gebied. Reden voor ons om een addendum toe te voegen aan de bestaande Structuurvisie.

Ter inzage
Het addendum op de Structuurvisie leggen we vier weken ter inzage om u de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de aanvullingen op de structuurvisie en als u dat wilt een reactie hierop te geven. Het addendum is niet bedoeld om de locatiekeuze voor Averbergen Noord te herzien. Dit inspraakproces is afgerond voordat de raad op 30 juni haar besluit hierover nam. Wel is er nog mogelijkheid tot het indienden van bezwaar en beroep tijdens de bestemmingsplanprocedure, die we in de lente van 2021 willen gaan opstarten.

Addendum bekijken
U kunt het addendum op de Structuurvisie en de bijbehorende stukken bekijken bij ons in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Wijhe. U moet hiervoor een afspraak maken bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0570. U kunt de stukken ook online bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. Dit kan van 6 januari tot en met 3 februari 2021.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Zweten bij obstacle run tijdens het Sportfestival Olst

Zaterdag 8 juni kunnen sportievelingen zich weer naar hartenlust in het zweet ...