2e inloopbijeenkomst herinrichting Almelosestraat

De Almelosestraat wordt een visitekaartje van Raalte als het aan de gemeente ligt. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt volgens de plannen begin 2020 opnieuw ingericht. Verouderde riolering en opgaven op het gebied van verkeer, groen en levensloopbestendigheid worden zo tegelijk aangepakt. Op woensdag 12 juni organiseert de gemeente een tweede inloopbijeenkomst.

Tijdens de eerste inloopbijeenkomst in september 2018 deelde de gemeente de eerste plannen. Iedereen kon hierop reageren. Inmiddels zijn de binnengekomen reacties in overleg met de klankbordgroep, bestaande uit inwoners van de Almelosestraat, verwerkt in een laatste voorontwerp. Medewerkers van de gemeente lichten dit ontwerp tijdens de inloopbijeenkomst graag persoonlijk aan u toe. Ook is de gemeente benieuwd naar de reacties op het ontwerp en is er ruimte voor het stellen van vragen.

De inloopbijeenkomst vindt in de Theaterzaal van de Leeren Lampe plaats. U bent op een voor u geschikt moment tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom.

Ontwerp
De hoofdlijnen van het ontwerp liggen inmiddels vast. De inloopbijeenkomst gaat met name over de detailinrichting. Tijdens de avond wordt er ook aandacht besteed aan de afkoppeling van hemelwater van de aangrenzende woningen en bedrijven en het bijbehorende te doorlopen proces. Daarnaast wordt er informatie verstrekt over de groeninvulling van de straat.

Vervolg
Het ontwerp wordt na 12 juni, in overleg met de klankbordgroep, aangepast naar een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting na de zomer ter besluitvorming aan het gemeentebestuur aangeboden. Daarna vindt de aanbestedingsprocedure plaats. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2020.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...