Jaarcijfers 2020 gemeente Raalte: Criminaliteits- en overlastcijfers

Landelijk zien we een afname in het aantal high impact delicten, zoals woninginbraken. Dat zien wij ook terug in de gemeente Raalte. Digitale criminaliteit nam onder invloed van de coronapandemie sterk toe. Corona zorgde ook maatschappelijk voor sociale druk en leidde vanuit onze ervaring tot meer conflicten en verminderde verdraagzaamheid tussen mensen onderling. Hetgeen tot uiting komt in de overlastmeldingen tussen omwonenden, in het gezin en in de publieke ruimte.

Stijging horizontale fraude
Vriend-in-Nood Fraude, WhatsApp fraude en fraude op digitale handelsplaatsen. Dit zijn voorbeelden van gedigitaliseerde criminaliteit. In 2019 waren er nog 166 aangiftes en dat steeg in 2020 naar 276. Door corona begeven veel inwoners zich vaker op het digitale web. En waar mensen zijn en geld wordt uitgegeven, daar zijn criminelen ook te vinden. Met een aanpak die eenvoudig is, met middelen die nagenoeg iedereen voorhanden heeft zijn ze op zoek naar soms kwetsbare slachtoffers.

Op de website www.veiliginternetten.nl/themes/online-winkelen staan tips voor het veilig online aan- en verkopen via websites. Teamchef basisteam IJsselland-Zuid Eren Balanan: “Gedigitaliseerde criminaliteit heeft ook onze volledige aandacht. Als politie hebben wij onze focus op preventie, het weerbaarder maken van potentiële slachtoffers en de repressieve aanpak van deze vorm van criminaliteit”.

Jeugdoverlast
Vanwege corona zocht de jeugd elkaar vaker buiten op, vooral in de avonduren. Soms rumoerig en zorgend voor overlast in de openbare ruimte in de woonwijk. Dit heeft geleid tot een toename van overlastmeldingen, vandalisme en interventies van 120 naar 147.

Jeugd en drugs
Er waren minder geregistreerde meldingen en incidenten op het gebied van overlast van drugs gerelateerd aan jeugd. In de proactieve contacten door onder andere de jeugdagenten is de indruk dat het gebruik onder jongeren niet minder is. Op basis van deze eigen waarnemingen en gesprekken werd duidelijk dat het gebruik van lachgas, softdrugs en de designerdrugs 3MMC onder een deel van de jongeren nog steeds populair was.

Overlast personen met verward gedrag
Het aantal meldingen met betrekking tot personen met verward gedrag is gedaald van 108 in 2019 naar 96 in 2020. Inwoners kunnen voor niet acute meldingen contact opnemen met meldpunt bijzondere zorg, via 0800 8778 771 of info@meldpunt-bijzonderezorg.nl. In urgente casussen kan via 112 de ambulancedienst gebeld worden. Als er zorg nodig is, is het niet nodig om de politie in te schakelen.

Reactie burgemeester Martijn Dadema
“De cijfers laten wederom zien dat Raalte een veilige gemeente is. We werken hier samen met onze partners hard aan. Het aantal woninginbraken en geweldsdelicten is gedaald. We zien deze cijfers al een aantal jaar dalen, de coronacrisis heeft dit versterkt. Mensen waren meer thuis en minder op straat. Digitale fraude is daarentegen juist toegenomen. De samenleving digitaliseert steeds sneller, zo ook de criminaliteit. Hier maak ik mij zorgen om. Ondanks dat er veel over wordt gecommuniceerd, worden inwoners hier helaas nog steeds de dupe van. Dus wees kritisch en let goed op wanneer je een mailtje of telefoontje krijgt!”, aldus burgemeester Martijn Dadema.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Stöppelhaene trapt opnieuw af met Roggemaaiersavond

‘Never change a winning team’. Het is zo’n veelgehoorde uitspraak in de ...