2019 was een goed jaar voor de steenuil

3 februari 2020

2019 was een goed jaar voor de steenuil

Ruim dertig procent van de, speciaal voor de steenuil opgehangen nestkasten in Overijssel was het afgelopen jaar bewoond. Vrijwillige steenuilwerkgroepen, in Overijssel maar liefst 22, zijn al jaren actief in het ophangen, onderhouden en monitoren van de steenuilkasten. Hiermee is het mogelijk om in beeld te brengen hoe het gesteld is met deze typische cultuurland-vogel. Het merendeel van de aantallen steenuilen in Overijssel broedt in Twente. Hier is het typische steenuilen landschap, ofwel het halfopen cultuurlandschap met verspreid de boerenerven, nog aanwezig. Na Noord-Brabant en Gelderland komen in Overijssel de meeste steenuilen voor.

In 655 van de 2029 steenuilkasten die door de steenuilwerkgroepen zijn opgehangen, werd in 2019 gebroed door steenuilen. Het aantal broedsels in nestkasten neemt vanaf 2005 gestaag toe. “Dit is een mooie ontwikkeling en vooral te danken aan de grote inspanning van de steenuilenwerkgroep”, zegt Michiel Poolman, ecoloog bij Landschap Overijssel. “Het volledige aantal broedsels in Overijssel ligt trouwens nog hoger. Er hangen namelijk ook steenuilkasten die niet gemonitord worden. Daarnaast broeden niet alle steenuilen in een kast. Er zijn er genoeg die een holte opzoeken in oude schuurtjes, onder golfplaten of in holtes van oude fruitbomen en knotwilgen.” Sommige nestkasten zijn voorzien van een camera. Kijk op www.landschapoverijssel.nl/steenuil voor een leuk filmpje van een steenuil bij zijn nestkast.

Goed muizenjaar

De steenuil houdt van een kleinschalig landschap met houtwallen, boerenerven met fruitboomgaarden en her en der een poel. En als hier dan ook nog erven liggen met rommelige hoekjes en een kruidenrand, schapen- of ponyweide, is de steenuil helemaal in haar nopjes. In dit kleinschalige landschap vindt de steenuil schuil- en nestgelegenheid en voedsel. “Vergeleken met andere uilen is het voedselspectrum van de steenuil divers,” zegt Michiel. “Zijn hoofdvoedsel bestaat uit muizen, maar ook uit kleine vogels en kikkers. Wanneer er jongen gevoed moeten worden, breidt de steenuil zijn dieet uit met kevers, langpootmuggen, larven, rupsen en regenwormen. 2019 was trouwens een goed muizenjaar, je ziet dat de steenuil daarvan profiteert.”

Help de steenuil

Ondanks dat het goed gaat met de steenuil, neemt haar leefgebied in kwaliteit af. Het landelijk gebied wordt grootschaliger, erven en tuinen worden steeds netter en oude vervallen schuurtjes worden opgeruimd. Bewoners kunnen veel doen om de steenuil te beschermen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende voedsel en door een nestkast op te hangen. Diegene die geen erf of grote tuin heeft, maar wel wil helpen, kan zich aansluiten bij een lokale steenuilenwerkgroep. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.landschapoverijssel.nl/steenuil.Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...