10 jaar KGO-beleid: wat heeft het opgeleverd?

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

In de gemeente Olst-Wijhe wordt inmiddels 10 jaar gewerkt met het KGO-beleid; het beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Dit beleid is ontstaan om ontwikkelingen in het landelijk gebied mogelijk te maken en is een samenvoeging van meerdere andere regelingen, zoals de Rood-voor-Roodregeling. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zorgen er met behulp van het KGO-beleid voor dat leegstand en verrommeling worden voorkomen. Daarnaast zorgt het beleid voor het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. In veel gevallen wordt namelijk landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Maar er worden bijvoorbeeld ook landschapselementen hersteld, wandelroutes aangelegd en nieuwe natuur gerealiseerd. Als de ruimtelijke kwaliteit niet voldoende wordt verhoogd, kan de initiatiefnemer ook nog een bedrag storten in de Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit, een soort fonds dat projecten financiert die de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Olst-Wijhe verbeteren. In Olst-Wijhe zijn in de afgelopen 10 jaar mooie resultaten behaald door inwoners die gebruik hebben gemaakt van het KGO-beleid.

Sloop, nieuwbouw en geld voor ruimtelijke kwaliteitsprojecten

Het KGO-principe is toegepast op 65 erven in Olst-Wijhe. De erven zijn landschappelijk ingepast. Er is maar liefst 63.000 m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing gesloopt. Als de ruimtelijke kwaliteit voldoende wordt verhoogd, mag er een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden, zoals het bouwen van een nieuwe woning. Zo zijn er door het KGO-beleid 93 nieuwe woningen gebouwd. De meeste KGO-projecten leveren voldoende ruimtelijke kwaliteit op. Toch konden er vanuit de Voorziening Ruimtelijke Kwaliteit allerlei projecten worden betaald. Zo is een flink bedrag naar de regeling Groene en Blauwe diensten gegaan waarmee aanleg, herstel en beheer van landschap, natuur en water is gerealiseerd. Daarnaast is het educatieproject de Boerderij-school van één van de Olst-Wijhese basisscholen hiermee betaald en is er een subsidietraject geweest voor beplanting op (boeren) erven.

Tot slot

Wethouder Herman Engberink: “Het meest belangrijk van het KGO-beleid is dat we hiermee verrommeling van ons buitengebied tegengaan. Het helpt eigenaren om een nieuwe invulling te geven aan leegkomende erven. Het beleid heeft ons veel tevreden erfeigenaren opgeleverd. Dit beleid is gemaakt om aan de wensen en behoeften van erfeigenaren te voldoen. Wij hopen dat erfeigenaren gebruik blijven maken van dit beleid om zo hun erven nog aantrekkelijker te maken en op die manier bij te dragen aan het mooie Olst-Wijhese landschap.”

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...