Woningbouw in Welsum

Om de gewenste woningbouw in Welsum te realiseren moet er een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Een eerste belangrijke stap in dit proces is het onderzoeken van de woningbouwbehoefte van Welsum.

De afgelopen maand is er door de Stec Groep een onderzoek uitgevoerd naar de marktvraag woningbouw in Welsum. Ook is de Laddertoets uitgevoerd op deze marktvraag. Op 4 juni 2015 heeft de Stec Groep haar definitieve rapport gepresenteerd. De belangrijkste conclusie uit het rapport “Marktvraag en Laddertoets plan Welsum” is dat in de periode 2015-2025 totaal 12-17 woningen kunnen worden gerealiseerd. Omdat er voor 11 woningen harde koopovereenkomsten liggen is het verantwoord om te kiezen voor het realiseren van 17 woningen in de periode 2015-2025’. Vanuit de kwalitatieve behoefte binnen de marktregio is er in Olst-Wijhe een additionele behoefte van 185-215 woningen in een dorps woonmilieu. Welsum kan voorzien in een deel van deze behoefte.

In Welsum is vooral behoefte aan koopwoningen. De locatie ten westen van het Middelstuk aansluitend aan de bestaande bebouwing is de beste locatie voor het realiseren van de 17 woningen. Binnen bestaand stedelijk gebied zijn geen locaties beschikbaar. De locatie ten westen van het Middelstuk is passend ontsloten. De locatie is bereikbaar met verschillende modaliteiten (o.a. auto, fiets). Op basis van dit onderzoek zal er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld waarin de realisatie van 17 woningen op de locatie ten westen van het bestaande Middelstuk mogelijk wordt gemaakt.

Deze woningbouwontwikkeling in Welsum is belangrijk voor de versterking van de leefbaarheid. Dat geldt ook voor de aanwas van jonge gezinnen, de school en de voorzieningen. Ook de bouw van starterswoningen is voor de woningmarkt in Welsum een belangrijke aanvulling. De gemeenschap vindt de woningbouw belangrijk voor de ontwikkeling van Welsum. Zeker gezien het feit dat van de kopers er acht uit Welsum. komen Daarmee voldoet het plan aan de voorwaarde “Bouwen voor mensen uit Welsum”.

Deze week start het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan Welsum noordwestelijke ontwikkeling. Dit ontwerp plan zal vanaf medio augustus 2015 (na de zomervakantie) ter inzage worden gelegd. De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan dan in de tweede helft van oktober 2015 plaatsvinden.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Oppositiepartijen lopen weg bij cultuurdebat uit onvrede om geheimhouding

Afgelopen woensdagavond liepen de emoties flink hoog op het Deventer stadhuis toen ...