Vuurwerk verboden, carbidschieten onder voorwaarden toegestaan in gemeente Hellendoorn

Voor de jaarwisseling 2020-2021 geldt een vuurwerkverbod. Licht vuurwerk, het zogeheten categorie F1 vuurwerk zoals grondbloemen en knalerwten, is wel toegestaan vanaf 12 jaar. Overtredingen van dit vuurwerkverbod zullen streng worden bestraft, overtreders kunnen een boete krijgen van ten minste 100 euro. En bij zo’n overtreding komt de overtreding ook in een strafblad te staan.

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft besloten het advies van de Veiligheidsregio Twente over te nemen en carbidschieten onder voorwaarden toe te staan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

• er mag alleen buiten de bebouwde kom met carbid worden geschoten;
• er mag slechts tussen 10:00 uur en 16:00 uur worden geschoten;
• schieten mag met melkbussen tot 30 liter; en
• er moet uiterlijk 28 december een melding worden gedaan van het carbidschieten via het meldingsformulier op de website.

Tenslotte gelden alle landelijke coronamaatregelen ook tijdens het carbidschieten. Dit betekent onder andere dat de groepsgrootte maximaal vier personen mag zijn, er minimaal 1,5 meter afstand tussen personen moet worden gehouden en dat er geen evenementjes mogen ontstaan. Bijvoorbeeld een tent of biertap plaatsen is niet toegestaan, omdat dit mensen aantrekt en daardoor een evenement ontstaat. Een overzicht van alle voorwaarden staat op de website van de gemeente.

Over Salland TV

x

Check Also

Salland Vandaag: hoofdpunten uit het nieuws van 5 december

Wat is het laatste en belangrijkste nieuws uit Salland? Dagelijks worden de ...