Vervolging chauffeur monstertruck Haaksbergen

Na uitgebreid onderzoek heeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland besloten de chauffeur van de monstertruck en de betrokken evenementenorganisatie te vervolgen voor dood door schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Tijdens het evenement AutoMotorSportief in Haaksbergen op 28 september 2014 reed op het Stationsplein een monstertruck het publiek in. Drie mensen kwamen te overlijden en meerdere mensen raakten (zwaar)gewond.

Het onderzoek van het rechercheteam van de politie Oost-Nederland, onder leiding van het OM Oost-Nederland, is eind mei afgerond. Het onderzoek richtte zich op de vraag ‘Hoe heeft het ongeval kunnen gebeuren?”. Er is enerzijds onderzoek gedaan naar de technische staat van het voertuig en het handelen van de chauffeur van de monstertruck tijdens de stunt. Anderzijds is er gekeken naar de vergunningverlening, de organisatie van het evenement en de afspraken rondom de veiligheid.

Volgens het OM is er sprake van grove schuld. Aan beide partijen kan onvoorzichtig en laakbaar gedrag worden verweten bij het omgaan met de veiligheid ter plaatse en de te treffen maatregelen in combinatie met de stunt. De chauffeur wordt ook het niet adequaat handelen tijdens de stunt verweten.
Het OM vindt dat er sprake is van dood door schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld, artikel 307 en 308 van het Wetboek van Strafrecht. De evenementenorganisatie wordt als organisatie vervolgd, er zullen geen leden uit deze stichting als persoon worden vervolgd.

Beide verdachten zullen worden gedagvaard voor een zitting op 1 september 2015 bij de rechtbank in Almelo. Het zal daarbij in eerste instantie gaan om een zogenaamde regie-zitting. Daarbij wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld, maar er wordt geïnventariseerd welke onderzoekswensen er nog zijn, bijvoorbeeld van de kant van de verdachten.

Ten aanzien van de gemeente Haaksbergen (en/of betrokken gemeenteambtenaren) geldt dat deze niet kunnen worden vervolgd ten aanzien van specifieke overheidstaken, waaronder ook het verlenen van vergunningen valt. Vanwege de strafrechtelijke immuniteit van de overheid en haar ambtenaren heeft het OM geen recht om te vervolgen.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...