Een 62-jarige agent van de politie Twente is ontslagen wegens onzedelijk gedrag.

Twente – Onzedelijk gedrag agent

De agent heeft zich tegenover meerdere vrouwen met wie hij uit hoofde van zijn functie contact had onzedelijk gedragen. De politieagent was al een tijdje geschorst. Over de aard van de misdragingen wil de korpsleiding geen mededelingen doen.