De populaire startersregeling gaat weer van start.

Startersregeling weer van start

De provincie stelt een subsidie beschikbaar om de gemeenten te stimuleren mee te doen en de starterslening (weer) open te stellen voor hun inwoners. Minimaal achthonderd starters op de woningmarkt kunnen de komende vier jaar profiteren van deze lening. Mensen die gebruik willen maken van de startersregeling om daarmee hun eerste huis te kopen , kunnen bij hun eigen gemeente – mits die meedoet met de regeling – terecht voor informatie en een eventuele aanvraag.

De provincie stort 16 tot 18 miljoen euro in het provinciaal startersfonds.  Als de gemeenten samen eenzelfde bedrag reserveren voor startersleningen, kunnen in de komende vier jaar minimaal achthonderd startersleningen worden verstrekt.

De startersregeling was in voorgaande jaren zo’n succes in Overijssel dat het provinciaal fonds in de zomer van 2011 al was uitgeput.  Provinciale Staten hebben in december 2011 groen licht gegeven voor de nieuwe ronde en vier miljoen beschikbaar gesteld als vliegwiel voor gemeentelijke investeringen in de startersleningen.
De regeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Gedeputeerde Ineke Bakker (Milieu en wonen) heeft vandaag het startsein gegeven voor de nieuwe regeling door een overeenkomst te ondertekenen met SVn over de uitvoering.

De provincie wil met de startersregeling de positie van starters op de koopwoningmarkt verbeteren. Een positief neveneffect is doorstroming op de woningmarkt. Ineke Bakker: “De woningmarkt zit nogal vast. Wij doen er bij de provincie alles aan om de doorstroming te bevorderen en dit is een succesvol middel.” 

De startersregeling is een van de instrumenten in het nieuwe woonbeleid van de provincie. De provincie zet voor de komende jaren in op voldoende en gevarieerde woonlocaties voor iedereen en een effectieve regionale woningmarkt. Ook de regeling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt voortgezet. Bewoners die samen huizen bouwen, komen in aanmerking voor een subsidie.

Voor informatie over de startersregeling en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kunnen belangstellenden terecht bij hun eigen gemeente.

Over Salland TV

x

Check Also

Het programma van amateurvoetballend Salland

Het is dit weekend weer tijd voor een potje voetbal. Enkele clubs ...