Start inschrijving kavels voor kermisexploitanten op A1 Bedrijvenpark

Aan de Kruklandsweg, op A1 Bedrijvenpark is ruimte voor 3 koopstandplaatsen/bouwkavels voor kermisexploitanten. De standplaatsen worden zonder woonwagen en zonder opslaghal verkocht. Belangstellenden kunnen zich tot en met 21 april 18.00 uur inschrijven voor een kavel. Het college van B&W heeft hiertoe besloten, nadat overleg is geweest met de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK.

Kavels
De bouwkavels zijn bedoeld voor het plaatsen of bouwen van één woonwagen en één opslaghal. De kavels hebben een gemiddelde grootte van 965 m2. Op www.deventerverkoopt.nl staat alle informatie, zoals het kaveloverzicht, de uitgiftevoorwaarden en het inschrijfformulier.

Inschrijven en loting
Toewijzing van de 3 standplaatsen/bouwkavels vindt plaats op basis van loting. Kermisexploitanten kunnen zich tot en met 21 april 2023 18.00 uur inschrijven. De loting staat gepland op 8 mei 2023. Kermisexploitanten met een binding met Deventer krijgen voorrang bij de loting.

Vragen

Voor vragen over deze standplaatsen/bouwkavels kunt u contact opnemen met de gemeentemakelaars. Contactgegevens staan op www.deventerverkoopt.nl.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Ribs en Blues dag 1

Op de eerste dag van het 25-jarige jubileum van het Raaltese festival ...