SP Raalte op weg naar 1 mei: corona bewijst het belang van arbeid

We zijn socialisten en we vieren de dag van de arbeid. Een ding is zeker, arbeid is de motor van onze maatschappij, zonder arbeid geen winst. Dat weet iedere socialist, maar de neoliberalen willen je anders laten geloven.

Door Lenka Pitrmanova

Als je goed kijkt zie je tijdens deze crisis de vruchten van neoliberalisme in één oogopslag.
De nul-uren en tijdelijke contracten zijn grillig en onzeker, de ZZP-constructies bieden in veel gevallen schijnzekerheid, zoals bij o.a. zorgpersoneel dat al vele jaren niet profiteert van onze economisch groei. Zij blijken plotseling een essentieel beroep uit te oefenen! Maar dat ook als zodanig waarderen kun je wel vergeten.

Waar is nu de 1 procent van de allerrijksten? Waarom keren grote bedrijven miljoenen aan hun aandeelhouders uit en houden in tijden van crisis meteen hun hand op bij de overheid? Het neoliberalisme heeft arbeid gedegradeerd tot slavernij en de megabedrijven op een voetstuk geplaatst waar ze beslist niet horen. Deze disbalans is in de corona-crisis weer eens overduidelijk geworden.

De SP pleit voor een democratische economie. Onze SP Kamerleden hebben een aanvalsplan voor de economie gemaakt. Op deze dag willen we enkele van hun ideeën met u delen.

Een democratische economie
De afgelopen jaren zijn salarissen maar mondjesmaat gestegen. Het besteedbare inkomen van huishoudens staat dan ook al veertig jaar bijna stil.

Door werknemers mede-eigenaar te maken van de onderneming waarin zij werken, krijgen zij recht op een deel van de winst, waardoor de factor arbeid een eerlijker beloning oplevert voor de winst die hieruit voortkomt. Ook kunnen werknemers onzalige beslissingen, die op lange termijn het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen, of hun eigen werk, voorkomen. Dit draagt bij aan een rechtvaardiger verdeling van winst in tijden van voorspoed, zodat mensen crises beter kunnen overleven. Daarnaast is het een volstrekt logisch gevolg vanuit de toegevoegde waarde van een bedrijf. Die wordt primair gegenereerd door de mensen op de werkvloer.

Vast werk weer de norm
De door neoliberale politici zo gewenste ‘flexibilisering’ van de arbeidsmarkt laat nu haar ware gezicht zien: aflopende contracten worden niet verlengd, oproepkrachten worden niet meer gevraagd, uitzendkrachten zien hun opdrachten verdwijnen en zzp’ers voelen de instorting van de economie meteen in hun portemonnee. De Commissie Regulering van Werk (onder leiding van dhr. Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid vroegen recent al in vuistdikke rapporten over de arbeidsmarkt aandacht voor de kwetsbare positie van deze mensen. Voor deze uitdijende laag van mensen met onzekere aanstellingen is de economische malaise het eerst voelbaar, en het hevigst. Het is onrechtvaardig dat een steeds grotere groep keihard werkende mensen meteen op straat komt te staan wanneer bedrijven economische teruggang vrezen. Niet flex, maar vast moet de norm zijn.

Inkomensongelijkheid
Het minimumloon, en daaraan gekoppeld de AOW en bijstandsuitkering moeten worden verhoogd. Lage inkomens geven hun extra inkomen uit, zodat het in de reële economie terecht komt. Dit vermindert een plotselinge wegval van de vraag naar producten en diensten. De belasting op topinkomens, die in de afgelopen decennia steeds verder is verlaagd, moet omhoog.

Vermogensongelijkheid
Vermogen is in Nederland zeer ongelijk verdeeld. Terwijl de tien procent rijkste huishoudens samen tweederde van al ons vermogen verdelen, zijn vele huishoudens aan de onderkant van de vermogensverdeling één kapotte wasmachine verwijderd van financiële ellende. Kapitaal en vermogen dragen amper bij aan de totale koek. Door van vermogenden een grotere bijdrage te vragen, kunnen de kansen voor kinderen uit arme huishoudens worden vergroot.

Verhoog de lonen in de publieke sector, waaronder de zorg
De publieke sector is van levensbelang om een samenleving gezond te houden. Dat is wederom duidelijk geworden. Na de financiële crisis in 2008 is er door de kabinetten Rutte juist bezuinigd in de zorg, met desastreuze gevolgen. Een applaus voor de mensen die nu in de frontlinie opereren is mooi en terecht, maar daar kunnen deze mensen in de toekomst niet hun huur of hypotheek mee betalen. Een hoger loon is niet meer dan rechtvaardig. (M.Alkaya & R.Mollink, 2020,  Aanvalsplan voor de economie, SP)

Zie ook de landelijke en lokale sites van de SP

 

Het bericht SP Raalte op weg naar 1 mei: corona bewijst het belang van arbeid verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Gewonde bij ongeval op de Raalterweg in Wijhe

Rond half drie vanmiddag heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Raalterweg ...