In 2011 bestaat de gemeente Olst-Wijhe 10 jaar.

Salland – Olst-Wijhe gaat stralen in 2011

Een moment om te laten zien wat er in Olst-Wijhe de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, wat er momenteel gebeurt en zeker ook een moment om vooruit te kijken en te laten zien dat Olst-Wijhe bruist van energie. De gemeente zal in het jubileumjaar 2011 samen met haar inwoners en medewerkers gedurende het hele jaar verschillende activiteiten organiseren en/of faciliteren.

In 2001 zijn de gemeenten Olst en Wijhe door een herindeling samengevoegd. Twee gemeenten, twaalf kernen, die hun krachten hebben gebundeld in die éne gemeente Olst-Wijhe. Er zijn de afgelopen jaren tal van initiatieven vanuit de samenleving ontwikkeld om samen te werken: vrijwilligers, ouderenbonden, scholen, culturele- en sportinstellingen en anderen laten dit al veelvuldig zien.

De gemeente Olst-Wijhe juicht deze ontwikkelingen toe. 2011 Is het jubileumjaar van de jonge gemeente Olst-Wijhe en daarom heel geschikt voor het stimuleren van verdere verbindingen. Dit zal de gemeente doen door aan te sluiten op bestaande initiatieven en door samenwerking te zoeken. 2011 Wordt een feestjaar van, voor en door de gemeenschap.

Eén van de festiviteiten wordt de tweede IJsselproms, een evenement à la The Night of the Proms, waar zowel klassiek en pop als amateurs en professionals elkaar ontmoeten in de muziek. De eerste IJsselproms in 2008 heeft veel verbindingen tot stand gebracht. Dat uitte zich in een fantastisch feest voor 1.500 enthousiaste bezoekers. Een feest dat alleen kan plaatsvinden met talloze medewerkers voor de techniek c.q. organisatie en de muzikanten uit heel Olst-Wijhe.

Natuurlijk komt het 10-jarig bestaan van Olst-Wijhe ook op vele andere momenten tot uiting. Te beginnen met de nieuwjaarsreceptie in januari en als afsluiting de opening van het nieuwe gemeentehuis in Wijhe. In de tussentijd zal Olst-Wijhe op verschillende manieren worden gepromoot en zullen voor en met de inwoners activiteiten worden georganiseerd. Hierin hebben de kernen ook een rol.

Begin 2010 gaat de gemeente hierover in gesprek van de Plaatselijke Belangen. Het getal ‘tien’ zal het hele jaar een bijzondere betekenis hebben. Speciale aandacht wordt gegeven aan de volgende drie thema’s: duurzaamheid, vitaal platteland en recreatie en zorg voor elkaar. Deze thema’s krijgen een eigen activiteit, zoals bijvoorbeeld een congres of een tentoonstelling, afhankelijk van het onderwerp.

Over Salland TV

x

Check Also

Herfstwandeling museum De Laarman

Het weer wordt herfstachtig. Dé tijd om een lekkere wandeling te maken ...