Het CDA wil dat minister Schultz alsnog prioriteit gaat geven aan een verbreding van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Salland – CDA wil verbreding hele N35

Voor Overijssel is het economisch van groot belang dat deze weg tussen Zwolle en Twente wordt opgewaardeerd tot een vierbaansweg met een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur. In de huidige plannen van minister Schultz voor het verbeteren van stedelijke netwerken komt de N35 niet voor.

Volgens CDA-kamerlid Van Hijum gaat de minister voorbij aan afspraken die in het vorige kabinet zijn gemaakt voor totale verbreding van de N35. De minister wil alleen tussen Zwolle en Wijthmen en Wierden en Nijverdal een dubbele rijbaan.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...