DEVENTER - De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer voert op dit moment een onderzoek uit naar inhuur van extern personeel door de gemeente.

Rekenkamer onderzoek inhuur externen

De inhuur van externen staat flink in de belangstelling, zowel landelijk als lokaal. De reden daarvoor is dat jaarlijks flinke bedragen worden uitgegeven aan inhuur van personeel. Onder andere is bekend dat de projectbegeleider voor het stadskantoor hoog op deze lijst moet staan. Volgens planning moet het onderzoek eind maart klaar zijn.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...