Record aantal insprekers bij bespreken plannen windverkenning in Deventer

Het zal ondertussen niemand meer ontgaan zijn dat ook in en om Deventer plannen zijn voor het plaatsten van enorme windturbines. Na een periode van verkenning van zoekgebieden, bespreekt de wethouder nu zijn voorlopige voorstel met de gemeenteraad. In deze fase mogen ook burgers hierover de raad toespreken middels het inspreekrecht. Een ongekend aantal van 101 personen heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken, waardoor het eerder geplande aantal inspreekavonden moest worden verdubbeld. Donderdagavond werd de laatste van 4 lange inspraakavonden afgerond. Nog eens ca. 35 mensen hebben een schriftelijk hun kijk op de zaak kenbaar gemaakt. Hieruit blijkt wel dat de mogelijke plaatsing van grote windturbines vlakbij een drukke woonwijk en in bijzondere natuur de gemoederen flink bezighoudt in Deventer en omstreken.

Diverse zorgen:
Het niveau van de betogen was uitzonderlijk hoog, zo vonden ook de raadsleden en de door de insprekers gekozen invalshoeken voor de bijdrages waren heel divers. Zo kwamen er feitelijke uiteenzettingen aan bod vanuit de expertise van o.a. artsen, juristen en boswachters, vol zorgen rondom gezondheid, natuur en juridisch draagvlak. Maar ook bezorgde buurtbewoners hadden hun huiswerk goed gemaakt. Veelvuldig werd hierbij aangegeven dat men zich vooral geïnformeerd voelde door DeventerWint in plaats van door de gemeente zelf. Landeigenaren gaven aan zich onder druk gezet te voelen door energiemaatschappijen die nu al specifieke stukken grond proberen te verwerven voor de plaatsing van de turbines. Wat echter vooral diepe indruk maakte op alle toehoorders waren de vele insprekers met een persoonlijk en soms zeer emotioneel verhaal over zorgen en slapeloze nachten vanwege aantasting van gezondheid en leefomgeving.
Veelal werd de inspraak dan ook afgesloten met de dringende oproep het plan volledig van tafel te vegen of op z’n minst besluitvorming uit te stellen tot er meer duidelijk is over de gevolgen van plaatsing van deze enorme industriële turbines. DeventerWint diende een compleet alternatief energieplan in dat plaatsing van deze windturbines op deze schaal overbodig maakt.

Participatie:
Wethouder Verhaar kwam gedurende de 4 avonden flink onder vuur te liggen. Uitspraken in het onderzoeksprogramma Pointer over ‘slapende inwoners’ of de zorgen die er leven benoemen als ‘verkeerde denkbeelden’ werden hem niet in dank afgenomen, en het participatieproces werd veelvuldig gehekeld. Experts waren er in de eerdere expertsessie over eens dat een goed doorlopen participatieproces draagvlak creëert en de ervaren hinder -en daarmee het risico op gezondheidsschade- duidelijk kan verlagen.
Van de 101 insprekers waren slechts 2 personen (zelf niet woonachtig in het betreffende gebied), voorstander van de windturbines op de aangewezen voorkeurslocatie, hoewel ook door deze sprekers niet positief op het tot nu toe doorlopen participatieproces werd teruggekeken.

Besluit:
Na deze inspraakavonden kan de gemeenteraad met de wethouder in debat over de aangedragen informatie en alles wat ze hebben gehoord. Op woensdag 16 juni zal de raad een besluit nemen over de wensen en bedenkingen die ze het college meegeven ten opzichte van het voorstel om gebieden 3 en 13 tot focusgebieden aan te wijzen. DeventerWint zal dan middels een WakkerWorden-protest voor het stadhuis, voorafgaand aan deze raadsvergadering laten horen dat inwoners zeker niet liggen te slapen.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Gewonde bij ongeval op de Raalterweg in Wijhe

Rond half drie vanmiddag heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Raalterweg ...