De SP-fractie in Raalte heeft een interpellatiedebat aangevraagd over de situatie bij de politie IJsselland en in het bijzonder over de situatie bij team Salland.

Raalte – SP wil in debat over Politieteam Salland

Zaterdag werd bekend dat de politie IJsselland fors moet bezuinigen en dat er mogelijk vijftig banen op de tocht staan. Dit gaat ten koste van het aantal politieagenten op straat. Uit een enquête van de SP onder medewerkers van het politieteam Salland blijkt dat vrijwel alle geënquêteerden aangeven de laatste jaren minder plezier in het werk te hebben gekregen. De reden daarvoor is dat de werkdruk enorm omhoog is gegaan, er meer papierwerk is gekomen, en men met minder mensen meer werk moet doen.

In het debat moet gesproken worden over acties die moeten worden ondernomen om minister Ter Horst tot inkeer te laten komen. Maar ook moet er worden gesproken over de huidige problemen bij het politieteam Salland. Er moeten oplossingen komen voor de werkdruk, verbetering van arbeidsvoorwaarden, terugdringen van bureaucratie en de bonnenquota. De onrust onder het personeel moet ook worden weggenomen.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Bouw begonnen van 26 rijwoningen in Steenbrugge

Gisteren heeft Deventer wethouder Rob de Geest het startsein gegeven voor de ...