De gemeente Raalte heeft overeenstemming bereikt met Temmink Infra en Milieu bv over een schadevergoeding van 350.000 euro.

Raalte – Raalte betaald Temmink 350.000 euro

Temmink Infra BV werd op 6 april 2010 door het gerechtshof in Leeuwarden in het gelijk gesteld in het hoger beroep van de gemeente Raalte tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle inzake de aanbesteding aanleg riolering buitengebied. Naar aanleiding van deze uitspraak moest de gemeente een schadevergoeding betalen. De hoogte van de schade wordt normaal gesproken bepaald aan de hand van een aparte gerechtelijke procedure.

Om deze langdurige en kostbare procedure te vermijden hebben Temmink Infra en Milieu bv en de gemeente Raalte de afgelopen maanden overleg gevoerd. Dit overleg was er op gericht om in goed overleg tot overeenstemming te komen over een schadevergoeding. De gemeente had naar aanleiding van de gerechtelijke procedure al 450.000 euro gereserveerd voor een mogelijke schadevergoeding.

Over Salland TV

x

Check Also

Rock Ballads bij Salland1

In de maanden juli en augustus wordt het Top40 Hitdossier voor even ...