De gemeente Raalte is druk bezig om de "strenge" winter het hoofd te bieden, en de wegen in de gemeente weer begaanbaar te maken.

Raalte is druk met gladheidsbestrijding

Op alle wegen, inclusief de woonerven, heeft de gemeente inmiddels gestrooid. Vanwege de erg lage temperatuur zijn sommige wegen echter moeilijk schoon te krijgen. Het gaat hier met name om de wegen waar weinig verkeer langs komt. De gemeente adviseert automobilisten en fietsers dan ook om op deze wegen extra voorzichtig te zijn. Voor vragen omtrent de gladheidbestrijding kunt u terecht op telefoon 0572-347799.

Over Salland TV

x

Check Also

Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen ...