Gemeenteraadsleden krijgen te weinig informatie over problemen met grondexploitatie in hun gemeente.

Raadsleden onvoldoende geïnformeerd over grondexploitatie

Jaarrekeningen van gemeenten geven geen goed inzicht in de waarde van het grondbezit. Amsterdam spant hierin de kroon. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) naar de verslaggeving over grondexploitatie van de vijftig grootste gemeenten. Amsterdam komt als slechtste gemeente uit de bus. Uit het onderzoek blijkt dat de beperkte verantwoordingsplicht voor gemeenten redelijk goed wordt nageleefd. Voor zover er informatie wordt verstrekt, is deze verspreid in de jaarstukken en interne stukken opgenomen.

Het inzicht dat door gemeenten in de toelichting wordt gegeven over de onderbouwing van kosten en opbrengsten van grondexploitatie schiet volgens de onderzoekers tekort voor de gebruiker van de jaarrekening. Gemeenteraadsleden moeten de informatie bij elkaar schrapen uit interne stukken’, zegt Koos Vos van NBA tegen het Financieel Dagblad. ‘Accountants toetsen de wet, maar de eisen die de wet stelt aan de waardering van grondexploitatie zijn minimaal.’ De NBA pleit daarom voor uitgebreidere regelgeving. ‘Juist omdat het zo’n belangrijke post is, is inzicht in grondexploitatie voor raadsleden van belang’, aldus Vos.

Over Salland TV

x

Check Also

Subsidies voor dorpen en buitengebied

Zeven initiatieven in dorpen en het buitengebied van Deventer krijgen subsidie vanuit ...