De PvdA hield maandagavond een ledenvergadering met als onderwerp het ontwerp voor het nieuwe stadskantoor met de nieuwe bibliotheek.

PvdA leden tegen nieuw stadskantoor met bibliotheek

Het veelbesproken onderwerp zorgde voor een rumoerige ledenvergadering. De PvdA leden wilden een openbare vergadering maar die kon pas doorgang vinden toen daarover eerst nog even gestemd moest worden. Uiteindelijk was het dus allemaal gewoon openbaar. Tijdens de vergadering is een motie van oud-raadslid Stef Huis in ‘t Veld aangenomen waarin de combinatie van stadskantoor en bibliotheek aan het Grote Kerkhof nadrukkelijk wordt afgewezen.

De kantoren van de gemeente moeten naar de rand van de stad, of door nieuwbouw in het Sluiskwartier of anders in de Leeuwenbrug. De bibliotheek die mag wél naar de oude schouwburg, al dan niet samen met andere culturele functies.

Er waren 47 leden voor deze motie en 31 tegen. Oud PvdA wethouder Jan Bugter is tegen het college-voorstel evenals Bernard Duimel. Er was vooral veel reuring over het parkeren en de financiële gevolgen. PvdA fractievoorzitter Matthijs Nijboer wil nog gaan kijken naar een extern onderzoek om de financiën helder te krijgen.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...