Evert Alink, bestuurlid van de Stichting Volkspeilingen Deventer heeft het idee opgevat om burgers te attenderen op de mogelijkheid om bezwaar te maken op de WOZ belasting. Volgens hem is dat een duidelijk signaal dat de burger het niet eens is met de plannen van het college voor een nieuw stadskantoor. Er is ook een website over die staat hier.


Protesteer tegen het stadskantoor: maak bezwaar tegen de WOZ

Evert Alink was één van de vele debutanten op de politieke markt in Deventer. Omdat het stadsbestuur de waarde van de Volkspeiling naast zich neer legt schreef hij onderstaande ingezonden brief, de brief is ook in de Stentor geplaatst.

Het dossier stadhuiskwartier engageert burgers om betrokken te raken bij politieke besluitvorming. Als secretaris van de Stichting Volkspeilingen gemeente Deventer stel ik mij ten doel om de invloed en betrokkenheid van burgers bij opinie- en besluitvorming te vergroten. Daarnaast willen we onze volksvertegenwoordigers een handvat geven om besluitvorming aan te toetsen. Wij zijn van plan om in de toekomst meer peilingen te organiseren.

Een belangrijk besluit als de bouw van een nieuw stadskantoor, een dossier dat ooit trouwens begon als de huisvesting van ambtenaren, behoort gedragen te worden door een breed deel van de Deventer bevolking. Zij zullen de financiële gevolgen van dit besluit per slot van rekening de komende jaren moeten dragen.

De stichting Volkspeilingen gemeente Deventer heeft een aselecte representatieve steekproef gehouden onder de Deventer bevolking.

De resultaten zijn overduidelijk; 64,2% van de bevolking is tegen de plannen voor het nieuwe stadskantoor, los van wanneer deze plannen zijn gemaakt of gefiatteerd door de raad.

Er is gerede twijfel bij de burgers, en de signalen van de provincie Overijssel en Deloitte bevestigen dit, dat de gemeente haar veerkracht en flexibiliteit verliest door de gevolgen van deze plannen. Iedereen weet dat een Euro maar één keer uitgegeven kan worden. Boekhouden is in wezen niet anders, het hoort in ieder geval niet anders te zijn, dan het bijhouden van een huishoudboekje.

Als je spaart voor een nieuwe tv, maar de wasmachine gaat stuk, dan zul je het geoormerkte geld voor de TV moeten gebruiken om de was te kunnen blijven doen. Los van eerder gemaakte afspraken.

Hoe interpreteren uw volksvertegenwoordigers deze overdonderende uitslag? Als ik de geluiden uit de raad mag duiden vinden zij dat u dit dossier niet begrijpt en dat is de schuld van de wethouder, die de goegemeente slecht heeft geïnformeerd.

Als zij nog meer en vooral simpeler communiceert, ze zal inmiddels de blaren wel op de tong hebben, dan gaat ook u overstag is hun mening.

Kort gezegd: De raad vindt u, de 64,2% die tegen is, te dom om dit dossier te begrijpen. Het is bijzonder vreemd dat zij u wel slim genoeg vindt om op hen te stemmen. Het zijn per slot van rekening dezelfde burgers.

Ik kan niet anders concluderen dan dat deze raad en dit college horende doof is voor een steeds luider klinkend geluid uit de gemeente. Dit plan is te duur, duurdere vierkante meters dan de zuidas in Amsterdam, en er zijn volwaardige alternatieven. Binnenkort komen legio kantoren vrij die prima van pas kunnen komen.

Wat kunnen wij als burgers van de gemeente Deventer nog doen? Inspraak is zinloos, het in beeld brengen van de staat van Deventer wordt afgedaan als slechte communicatie. Deze raad weigert te luisteren naar haar burgers.  De kogel is door de kerk, de billen samenknijpen en dan lukt het wel, denken ze.

Wat nu? Nederlanders bezetten geen pleinen. Niemand herinnert zich de laatste opstand meer. Wij moeten ook aan het werk.

Mijn oplossing: Zeer binnenkort valt de rekening voor de gemeentelijke lasten weer op de mat. Ieder jaar betaalt u onroerendezaakbelasting, rioolheffing,  afvalstoffenheffing en meer. Maak bezwaar! Het is niet moeilijk. Op internet staat hoe het moet. Komt u er echt niet uit, trek dan aan de bel. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Wanneer duizenden Deventenaren bezwaar aantekenen tegen de lasten, als een alternatief referendum, dan kan de raad niet anders dan inzien dat zij de wil van het volk moet gehoorzamen.

Het wordt tijd dat de Deventenaar de beschikking over haar eigen gemeente terugneemt. Niet alleen nu. Ook in de toekomst.

We zijn de afgelopen jaren bij teveel zaken te laks geweest. Het heeft ons geen goed gedaan. De link om bezwaar te maken bij de gemeente Deventer staat hier.

Over Salland TV

x

Check Also

Winters weerbeeld houdt nog aan

Ook het tweede gedeelte van de week staat in het teken van ...