Overlast eikenprocessierups aardig onder controle in Salland

Gemeenten krijgen de overlast door de eikenprocessierups steeds beter onder controle. Dat blijkt uit een rondgang langs Overijsselse gemeenten. De overlast is een stuk minder geworden. Rood-witte linten die eerder nog het straatbeeld bepaalden in veel plaatsen, zijn nauwelijks meer te vinden, het aantal meldingen over de jeukrups neemt af.

De gemeente Raalte heeft dit jaar ongeveer 30% minder meldingen. De gemeente Raalte bestrijdt de eikenprocessierups op verschillende manieren:

  • Preventief bestrijding: zowel met bacterie preparaat en nematoden
  • Natuurlijke beheersing: door aanleg van meer afwisselend (openbaar) groen, aanplant van verschillende bomensoorten, het aanleggen van meer bloemenlinten/ bloembollenlinten, meer nestkastjes voor diverse vogelsoorten en vleermuizen, inzaaien van geschikte bermen en groenstroken met bloemenmengsels, extensief maaibeheer om biodiversiteit te bevorderen en vlinderfilterkasten die gevuld zijn met oude rupsennesten om de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te stimuleren
  • Curatieve beheersing: het wegzuigen van nesten

    Ga voor meer informatie naar www.raalte.nl/eikenprocessierups.

In deze video legt onze collega Tom uit hoe de preventieve bestrijding er uit ziet: https://www.facebook.com/gemeenteraalte/videos/399402218337073/

Over Salland TV

x

Check Also

‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’

De zin staat in het boek ‘Bezonken rood’ van Jeroen Brouwers. En op de vele ...