Begin 2010 neemt minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) een besluit over de capaciteitsuitbreiding van de A1.

 

Overijssel – Verbreding A1 weer een stap dichterbij

De minister is positief over het onderzoek dat Landsdeel Oost (provincies Overijssel en Gelderland, Stadsregio Twente en Regio Stedendriehoek) – samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven – heeft uitgevoerd naar de mogelijke alternatieven, de kosten en ruimtelijke inpassing van de uitbreiding van de A1. Daarmee is de oplossing van de problemen op de A1 een flinke stap dichterbij gekomen.

Doel van Landsdeel Oost is om het traject Deventer Oost – Azelo naar 2 keer 3 rijstroken te verbreden. Voor een definitief besluit hierover door de minister worden de komende maanden de effecten van deze verbreding en de mogelijke fasering in de uitvoering van maatregelen in beeld gebracht.

Voor het traject tussen Apeldoorn-zuid en Deventer worden enkele alternatieven in een zogenoemde Plan-MER nader onderzocht. Hierbij gaat het om een verbreding naar 2×4 rijstroken én oplossingen waarbij een extra brug over de IJssel noodzakelijk is.

Doorstroming: Landsdeel Oost en de minister zijn het erover eens dat de A1 nu en in de toekomst met ernstige capaciteitsproblemen kampt. Het groeiende vrachtverkeer levert daarnaast steeds meer problemen op voor de doorstroming en het in- en uitvoegen. Een snel besluit door de minister over de capaciteitsuitbreiding is noodzakelijk om zo snel mogelijk de schop in de grond te kunnen steken voor de uitvoering van de plannen.

Bij de capaciteitsuitbreiding van de A1 is niet alleen de snelweg, maar ook haar directe omgeving van belang. Hiervoor is het programma A1-zone opgezet. In dit programma staat de samenhang tussen de A1 en haar omgeving, zoals ruimtelijke kwaliteit van de snelwegomgeving en gebiedsontwikkeling centraal. De verkenning rond dit project is ook begin 2010 afgerond.

Korte termijn: Om de huidige knelpunten op de A 1 op de korte termijn aan te pakken, worden er nu al een aantal maatregelen uitgevoerd. Hierbij gaat het onder andere om capaciteitsverruiming van aansluitingen bij Deventer en Apeldoorn en de aanpak van knooppunt Beekbergen. Voor het uitvoeren van dit maatregelenpakket heeft het Rijk een bedrag van 39,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regio draagt hieraan een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro bij. De werkzaamheden zijn voor 2015 uitgevoerd. Naast capaciteitsverruimende maatregelen zet Landsdeel Oost ook in op het verminderen van het verkeer op de A1. Te denken valt aan het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en de fiets en het mijden van de drukke spitstijden in samenwerking met bedrijven.

Meer informatie over de verkenning naar de capaciteitsuitbreiding van de A1 is te lezen op www.provincie.overijssel.nl/a1-zone.

Over Salland TV

x

Check Also

De voordelen van een elektrische fiets

Nederlanders zijn echte fietsers. We leren het op jonge leeftijd, doen op ...