Overijssel stopt met de aankoop van grond voor natuur.

Overijssel – Provincie koopt geen natuurgrond meer aan

Het eigen geld is op en er komt geen extra geld van het Rijk. Dat blijkt uit het regeerakkoord van VVD en CDA. De regeringspartijen willen bezuinigen op natuur terwijl Overijssel juist extra geld van het rijk nodig heeft.

De afgelopen jaren heeft de provincie ingezet op een versnelde aanleg van de ecologische hoofdstructuur. De provincie houdt zich aan gemaakte afspraken en maakt zo snel mogelijk duidelijk wat er gebeurt met grond waar al een claim op ligt. Grondaankopen voor onder meer landbouw gaan wel gewoon door.

Over Salland TV

x

Check Also

Rock Ballads bij Salland1

In de maanden juli en augustus wordt het Top40 Hitdossier voor even ...